Koch glemmer bureaukratiet

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 7. marts 2014

Dansk Socialrådgiverforening bakker op om en række af intentionerne i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger, eksempelvis en mere individuel beskæftigelsesindsats og mere uddannelse til ufaglærte. Men jeg savner, at ekspertgruppen i højere grad forholder sig til rammerne for, at socialrådgiverne kan yde den gode beskæftigelsesindsats.

Rapporten lægger op til mere frirum for de ledige, men ikke til mindre kontrol af deres jobsøgningsindsats, og det vil kunne øge bureaukratiet i jobcentrene.

Beskæftigelsesindsatsen hæmmes af meningsløst bureaukrati og overflødige regler, som tager tid fra borgerkontakten og står i vejen for at styrke indsatsen for den enkelte ledige.

Ekspertgruppen lægger desuden op til at indføre en række nye proceskrav, for eksempel krav om månedlige samtaler med samtlige ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden.

I stedet for at indføre nyt bureaukrati burde ekspertgruppen have forholdt sig til de høje sagstal i jobcentrene samt givet anbefalinger til reel afbureaukratisering for de ansatte i jobcentrene.

En ny undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet i samarbejde med Mandag Morgen viser, at otte ud af ti socialrådgivere føler, at bureaukratiet i jobcentrene er steget de seneste to år.

Som det er i øjeblikket, kan politikernes tillid -både kommunalt og nationalt -til socialrådgiverne ligge på et meget lille sted. Hvis beskæftigelsesindsatsen skal styrkes, er politikerne simpelthen nødt til at sætte gang i tillidsreformen og foretage afbureaukratisering af jobcentrene, så vi får ordentlige rammer for at udføre vores arbejde.

Ekspertgruppen skal have ros for, at den lægger op til en mere virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats i jobcentrene blandt andet med et styrket fokus på fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med langtidssygemeldinger.

Fastholdelsen er en vigtig del af en helhedsorienteret indsats. Jeg vil opfordre politikerne til at sikre, at socialrådgiverne får rum til at udføre en reel helhedsorienteret indsats.

Politikerne er nødt til at sætte gang i tillidsreformen og foretage afbureaukratisering af jobcentrene.