Undlad besparelser i psykiatrien

Debatindlæg af Annemette El-Azem Regionsformand Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, bragt i Frederiksborg Amts Avis, 1. september 2014

Besparelser: Socialrådgivere er en helt afgørende forudsætning for virkeliggørelsen af en sammenhængende psykiatrisk indsats til gavn for udsatte mennesker med psykiske lidelser.

Kære regionsformand Sophie Hæstorp Andersen. Jeg skriver, fordi jeg vil opfordre dig og øvrige regionspolitikerne til at være opmærksomme på, at »effektivisering og skærpelse af den sundhedsfaglige profil« som Region Hovedstaden Psykiatri i deres budgetforslag lægger op til, betyder omfattende besparelser på socialrådgiverstillingerne i psykiatrien, begrundet i en myte om, at socialrådgiverne udfører kommunernes arbejde på de psykiatriske centre.

Indledningsvis vil jeg tilkendegive, at det havde klædt Region Hovedstaden at friholde psykiatrien for besparelser, så de satspuljemidler som regeringen tilfører 2015, bliver brugt til det, regeringen melder ud -»en bedre og mere sammenhængende psykiatrisk indsats«.

Når det er sagt, så ligger der skjult i oplægget fra Psykiatriens Direktion væsentlige besparelser på socialrådgiverstillinger. Direktionen peger på, at hele syv procent af socialrådgiverstillingerne skal nedlægges. De enkelte centerledelser har selv valgt, hvor de vil finde besparelser. Det betyder, at der er risiko for, at der ikke bliver »lige adgang til sundhed« -idet centrene vil få forskellige socialrådgiverressourcer.

Kunne ikke være mere forkert

Begrundelsen for at udtage socialrådgiverne hviler på en myte blandt ledelsen om, at socialrådgiverne laver kommunernes arbejde, hvilket ikke kunne være mere forkert. I de berørte centre har socialrådgiverne bedt ledelsen om svar på, hvilke socialrådgiver opgaver, der kan flyttes til kommunerne.

Ledelserne har ikke kunnet give svar. Samarbejdsaftalerne, som Region Hovedstaden har indgået med kommunerne, er ikke på nuværende genforhandlet, så den påtænkte besparelse har ingen sammenhæng med den virkelige verden.

Socialrådgiverne i psykiatrien bidrager til en helhedsorienteret forståelse af patienternes problemstillinger, så også de sociale aspekter bliver medtænkt. Det sociale aspekt har ligesom det biologiske og psykologiske aspekt betydning for årsager til og behandling af psykisk sygdom.
Mange mennesker med psykiske lidelser har eller får udfordringer, der kræver en målrettet socialfaglig vurdering og indsats, f. eks. ved hjemløshed eller når et barn får en psykiatrisk diagnose. Socialrådgiverne er med til at sikre en sammenhængende tværsektoriel indsats, der forkorter indlæggelsesperioden og forebygger genindlæggelser.

I Regeringens udspil ligger det tillige, at der skal foretages et intensiveret samarbejde med jobcentrene for at fastholde syge i arbejde. Her er det igen socialrådgivere, der kan sikre en kvalitativ opgaveløsning.

Derfor skal opfordringen være, at I politikere ikke falder for en usaglig myte. Socialrådgivere er en helt afgørende forudsætning for virkeliggørelsen af en sammenhængende psykiatrisk indsats til gavn for udsatte mennesker med psykiske lidelser.