Uopfordret ansøgning til Løhde: Tag os med på det sociale område

Vi mener, at vores erfaring og viden om praksis på området er helt uundværlige i investeringsfondens samlede arbejde. Derfor søger vi jobbet som repræsentanter i det rådgivende organ for Den Sociale Investeringsfond.

Vi henvender os til jer vedrørende det rådgivende investeringsorgan på det sociale område, I netop har nedsat. Der er deltagelse af eksperter fra fondsverdenen, civilsamfundet og private aktører. Men der mangler repræsentanter for de mange fageksperter, der til daglig arbejder med socialområdet. De ledige pladser stiller vi os gerne til rådighed for.

Vi mener, at vores erfaring og viden om praksis på området er helt uundværlige i investeringsfondens samlede arbejde. Derfor søger vi jobbet som repræsentanter i det rådgivende organ for Den Sociale Investeringsfond, der skal bidrage til at rådgive fondens bestyrelse om dens aktiviteter.

Bidrag

Vi kan bidrage med at tænke i de langsigtede investeringer.

Vi kan bidrage med medarbejdernes og de faglige lederes perspektiv på, hvad der virker, fra både den offentlige og private sektor.

Vi kan bidrage med et fokus på at sikre de sociale investeringers kvalitet. Det forudsætter høj faglighed, uddannet personale og ordentlige vilkår for både de medarbejdere og borgere, der er involveret i indsatsen.

Vi kan bidrage med det etiske blik på arbejdet med udsatte og sårbare mennesker.

Vi kan bidrage med stor erfaring med koblingen mellem frivillighed og faglighed og de gode resultater, der kan opstå i det samspil.

Været aktivt med

Vi repræsenterer 39.000 socialpædagoger og 16.500 socialrådgivere, der til daglig arbejder med og for udsatte mennesker. Vi har selv aktivt været med til at starte debatten om behovet for sociale investeringer, fordi vi mener, det er vigtigt at ændre tankegangen om de mest sårbare og udsatte borgere i Danmark.

Vi vil være med, fordi vi vil se idéen vokse, og vi vil se det ske. Hvis vi sætter tidligt ind med kloge investeringer i godt socialt arbejde, kan vi skabe positive resultater.

Vi kan eksempelvis hjælpe anbragte børn i uddannelse, socialt udsatte i job og psykisk sårbare mennesker til en tilværelse med bedre livskvalitet. Det afgørende er, at det sociale arbejde hjælper det enkelte menneske. Heldigvis gavner det gode, sociale arbejde ofte også økonomien, og derfor er sociale investeringer sund fornuft – både menneskeligt og økonomisk.

Vi håber at kunne komme i betragtning og står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker dette uddybet.