Pengene skal blive i velfærden

Sammen med fem andre fagforeningsformænd foreslår Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau tre garantier, så der bliver tale om reel sikring af den kommunale velfærd – og ikke en nedprioritering

Et markant flertal i Folketinget er gået til valg på at styrke investeringerne i velfærd.

Regeringens planer om at hente penge i kommunekasserne i form af et ”omprioriteringsbidrag” og bruge nogle af dem på skattelettelser bør derfor ikke have en chance for at blive til virkelighed.

Med forslaget fra Socialdemokraterne om at tilbageføre alle ressourcerne fra omprioriteringsbidraget til den kommunale velfærd og Dansk Folkepartis klare meldinger om, at pengene samlet skal blive i kommunerne, må der kunne findes et markant flertal i Folketinget for en løsning, der sikrer dette.

Det er således også positivt, at Venstre og Dansk Folkeparti nu er blevet enige om, at omprioriteringsbidraget skal føres tilbage til kommunerne i 2017. Men der hersker stadig en masse usikkerhed om hvordan. Og hvad med 2018 og 2019?

Reel sikring af velfærd

Derfor foreslår vi følgende garantier, så der faktisk bliver tale om reel sikring af den kommunale velfærd – og ikke en nedprioritering:

Pengene fra omprioriteringsbidraget skal tilbageføres til den kommunale kernevelfærd. Omprioriteringsbidraget må ikke anvendes til at betale for de stigende udgifter til flygtninge, som skal findes via statslige midler.

Alle pengene skal tilbageføres som led i kommuneaftalen (ikke først i finansloven). Det er ikke rimeligt først at fyre kommunale medarbejdere for derefter at skulle ansætte dem igen for puljemidler.

I lyset af det stigende antal ældre skal kommunerne sikres en realvækst i udgiftsrammen, som gør, at de som minimum kan opretholde deres nuværende serviceniveau.

Velfærd er under pres

Den kommunale velfærd er under hårdt pres, og hvis Christiansborg lægger beslag på så stor en del af kommunernes ressourcer, kan det ikke undgå at ramme centrale velfærdsområder.

Derfor må flertallet for velfærd i Folketinget nu træde i karakter.

Det er afgørende, at en beslutning om at lade ressourcerne blive i kommunerne, bliver truffet, inden forhandlingerne om næste års kommunale budgetter for alvor går i gang. Lokalt må man i kommunerne have sikkerhed for, at der er ressourcer til at sikre borgerne et minimum af kommunal service til dem, der har mest behov.