Sundhed i de rette hænder

SOSU-assistenter og socialrådgivere bliver afgørende, hvis den nære sundhedsindsats skal lykkes.

For mange mennesker kan sundhedsvæsnet føles fjernt og uoverskueligt. For mennesker med komplekse og sammensatte sociale problemer, herunder sindslidelser, misbrugsproblemer, dårlig økonomi og mangelfulde sociale netværk, kan det være svært at få overblik over tilværelsen. De mennesker har brug for en særlig, håndholdt indsats, der kan sikre den rette behandling og skabe netop det overblik. Derfor er det en god idé med nære tilbud i kommunerne som sundhedshuse, nærhospitaler og lignende. Men det er afgørende, at sundhedstilbuddene har de rette hænder til de rette opgaver.

Sundhedshusene skal indeholde de faggrupper, der kan sikre borgeren både den første og den opfølgende behandling tæt på hjemmet. Ud over læger og sygeplejersker skal faggrupper med andre kompetencer også tænkes ind. Social-og sundhedsassistenten, der både bidrager med sundhedsfaglige kompetencer som f. eks. grundlæggende sygepleje, medicinhåndtering, koordination af borger-eller patientforløb og evnen til at se det levede liv uden for sygdommen.

Socialrådgiverne skal også tænkes ind, fordi de har indsigt i både sundheds-, social-og beskæftigelsesområdet.

De kender borgernes rettigheder, sundhedsvæsnet og kommunens organisation. Derfor kan de oversætte sundhedspersonalets sprog i kommunen. Fælles for SOSU-assistenten og socialrådgiveren er, at de bidrager med kompetencer, som ellers ikke findes i sundhedsvæsnet – herunder ikke mindst blikket for det hele menneske ud over sygdommen.

Der var mange gode elementer i den tidligere regerings udspil til en sundhedsreform.

Særligt i forhold til tankerne om den nære sundhed i kommunerne.

Men det er helt afgørende, at både de regionale sygehuse og de kommunale sundhedstilbud har de rette faglige kompetencer, herunder social-og sundhedsassistenter og socialrådgivere.

Vi ser frem til regeringens udspil til en ny sundhedsaftale og en plan for psykiatrien. Og vi bidrager gerne med vores erfaringer fra virkeligheden.