Vil regeringen virkelig afvikle den danske model?

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bente Sorgenfrey, formand for FTF, Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening m.fl., bragt i Politiken 10. marts 2013

Er regeringen ved at afskaffe det kollektive aftalesystem i Danmark? Den tanke får man uvilkårligt, når man ser, hvordan stat og kommune griber de igangværende overenskomstforhandlinger an.

Det bekymrer os stærkt, at topministre som Corydon, Vestager, Antorini og Thorning-Schmidt i den grad prøver at påvirke udfaldet af aftaleforhandlingerne på skiftende arbejdsmarkedsområder. Det svækker tilliden til den danske model, at politikerne helt åbenlyst blander sig i det, som burde være en sag for arbejdsmarkedets parter.

Lige i øjeblikket er det lærerne, der står for skud. Og de krav, som stat og kommune fremsætter ved lærernes overenskomstforhandlinger, øger vores bekymring.

De kræver ultimativt, at alle de nuværende kollektive aftaler om arbejdstiden på underviserområdet ophæves. Arbejdsgiverne ønsker ingen aftaler, som begrænser lederens ret til helt suverænt at administrere og styre den enkelte medarbejders arbejdstid. Helt alment gældende aftalte reguleringer af arbejdstiden fjernes.

Den danske model kendetegnes netop ved, at arbejdstager har ret til at lade sig repræsentere af en tillidsrepræsentant, som indgår kollektive aftaler på lønmodtagernes vegne. Og det er det system, som Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforenings forhandlere vil til livs. Er det virkelig regeringens politik? Det er det spørgsmål, som i øjeblikket optager os som arbejdstagerorganisationer.

I første omgang ser det ud som om, at det er den offentlige sektor, der står for skud. Og vi frygter, at det, vi i øjeblikket ser på lærerområdet, spreder sig til de andre offentlige områder. Den store effektivisering, der lægges op til i ‘ Vækstplan DK’, skal ifølge planen blandt andet hentes gennem en ændring af arbejdstidsreglerne og arbejdsforhold i det offentlige.

Det kan kun opfattes som et varsel om et opgør med arbejdstidsaftale-systemet i hele den offentlige sektor. Og som et udtryk for, at regeringen igen fremlægger en plan, som kun kan finansieres gennem en afvikling af de offentlige overenskomster.

Hvis regeringen vil spare, så sig det! Hvis regeringen vil reducere den offentlige sektor, så sig det! Det er helt uforståeligt at være vidne til, at en socialdemokratisk ledet regering går forrest i kampen mod den danske model og de kollektive aftaler for de ansatte i den offentlige sektor.

Det er helt uforståeligt at være vidne til, at en socialdemokratisk ledet regering går forrest i kampen mod den danske model.