Social kapital reducerer sygefravær

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner 12. august 2013

Social kapital er afgørende for en god og effektiv kommunal sektor. Det dokumenterer den seneste undersøgelse af socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø – et resultat, som også underbygges af øvrig forskning i arbejdsmiljø.

Social kapital er et begreb, som dækker over samspillet og samarbejdet mellem mennesker på en arbejdsplads – kolleger imellem og mellem ledelsen og medarbejderne. På den enkelte arbejdsplads dækker begrebet over en kombination af tillid, retfærdighed, respekt og samarbejdsevne.

Socialrådgiverne rapporterer om 9,5 sygefraværsdage om året i gennemsnit – og tre af de dage bunder ifølge undersøgelsen i det psykiske arbejdsmiljø. Det er voldsomt bekymrende. Ikke mindst fordi det er dobbelt så højt som andre FTF-grupper.
I undersøgelsen peges der da også på, at socialrådgivere i den grad er udsat for et højt arbejdspres, følelsesmæssige krav, forstyrrelser i arbejdsdagen, og er i risiko for at blive truet af de borgere, som de betjener.

Den gode nyhed er, at dårligt psykisk arbejdsmiljø og sygefravær kan forebygges ved at investere i social kapital. For når den sociale kapital stiger, så stiger socialrådgivernes psykiske velbefindende og energi, mens arbejdsrelateret udbrændthed falder. Og det er der brug for. Både af hensyn til medarbejdernes sundhed, men også fordi borgerne vil opleve en bedre og mere effektiv behandling og rådgivning.

Investering i social kapital kunne eksempelvis være et nyt fælles fokus på at definere og udvikle socialrådgivernes kerneydelse, og hvordan der kan samarbejdes om at udvikle arbejdsgange, metoder og samarbejdsrelationer.

Det kan også handle om at få luget ud i det interne kommunale bureaukrati – altså at luge ud i overflødige regler og retningslinjer.

Jeg er overbevist om, at ledelsen i kommunerne vil tage undersøgelsens resultat alvorligt. Undersøgelsen viser, at det vil være en stor gevinst at arbejde målrettet med social kapital som ledelsesstrategi. Jo højere sygefravær, jo mindre kvalitet for pengene, så det er i alles interesse at gøre noget ved problemet.

Læs og kommentér debatindlægget på Danske Kommuners hjemmeside