Stop den sociale deroute

Debatindlæg af Majbrit Berlau, Formand, Dansk Socialrådgiverforening, i Politiken 11. september 2014

Socialpolitik: Det giver ikke mening, at borgerne skal helt ned på bunden af samfundet, før de kan få hjælp.

Vores nye økonomi-og indenrigsminister, Morten Østergaard, varsler, at han som de radikales nye leder vil gøre en forskel for de mest udsatte og fattige borgere i Danmark ud fra sloganet: ‘Vi skal løfte Danmark fra bunden’. Og det er der i høj grad brug for, så det er sød musik i vores ører. Ministeren siger samtidig, at han vil prioritere at hjælpe de allerfattigste frem for at finde en løsning på dagpengespørgsmålet.

Men det er en misforståelse, at han skal vælge at hjælpe enten de udsatte eller dem på dagpenge. Der er ikke tale om et ‘enten-eller’, men om et ‘både-og’. Situationen kræver et helhedsblik, altså et både-og for at sikre, at ingen havner i fattigdom og sociale problemer, når de mister deres job.

Når vi socialrådgivere presser på for, at regeringen skal finde en løsning på dagpengeproblemet, er det også, fordi vi kan se, at de borgere, der falder ud af dagpengesystemet, risikerer en social og økonomisk deroute. Og det giver absolut ikke mening, at borgerne skal helt ned på bunden af samfundet, før de hjælpes.

Derfor er et vigtigt fokus også, hvordan vi undgår, at flere havner på bunden. Det er mere hensigtsmæssigt både menneskeligt og økonomisk at forebygge fattigdom. Så mens vi venter på jobskabelsen – som er og bliver det bedste svar på bekæmpelse af arbejdsløshed – er det afgørende, at der findes en dagpengeløsning. Dagpengesystemet kan nemlig være det sikkerhedsnet, der gør, at folk ikke risikerer social og økonomisk deroute som følge af langvarig arbejdsløshed.

Men vi er enige med ministeren så langt, at vi ikke ‘løfter bunden’ alene ved at ændre dagpengereglerne. Ud over en permanent dagpengeløsning er det nødvendigt at investere i det sociale arbejde og sikre en helhedsorienteret og håndholdt indsats – hvis det skal lykkes at få flere af de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere i uddannelse eller job og dermed også skabe et bedre grundlag og flere muligheder for de børn, der ellers vokser op i meget fattige familier.

Og så er det helt oplagt at gøre en indsats for de unge. Her bør regeringen hæve de laveste ydelser på kontanthjælpsområdet, hvor især den lave uddannelsesydelse er en alvorlig barriere for udsatte unge i forhold til at komme videre i livet. Nogle af dem bliver hjemløse som konsekvens af den lave ydelse. Alternativt skal der findes løsninger som billigere boliger eller en bedre boligstøtte til disse grupper for at sikre deres basale behov, så de har ressourcer til at tage sig en uddannelse.

Mens vi venter på jobskabelsen – som er og bliver det bedste svar på bekæmpelse af arbejdsløshed – er det afgørende, at der findes en dagpengeløsning.