Syv organisationer: Sårbare taber på sundhedsreformen

Regeringen er ved at gentage fejlen fra kommunalreformen i 2007. Man vil sende regionernes højt specialiserede sociale tilbud ud i kommunerne som led i sundhedsreformen.

Med kommunalreformen splittede man ekspertisen op, da man overførte amternes specialiserede tilbud til børn og voksne med handicap til kommunerne.

Den tidligere erhvervsleder og medlem af den daværende strukturkommission Erik Bonnerup har siden kaldt kommunalreformen “et meget stort svigt af de handicappede” (Ugebrevet A4, januar 2017).

Vi taler om socialpsykiatriske botilbud for voksne med svære psykiske lidelser.

Særlige tilbud til udsatte unge med anbringelsesdom. Eller højt specialiserede tilbud til børn og voksne med handicap som døvblindhed og cerebral parese (spastiske lammelser).

Disse grupper har brug for mere specialiseret hjælp og støtte. Ikke mindre.

For at omskrive et af sundhedsreformens slogans: Når det er svært, skal det netop ikke være nært.

Efter kommunalreformen så vi den helt forkerte udvikling: Specialiserede tilbud lukkede, og viden gik tabt. En række undersøgelser i kølvandet på reformen viste samme tegn: Kommunerne var mindre tilbøjelige til at sende borgere til tilbud i andre kommuner eller regioner.

Alt er ikke perfekt i regionernes tilbud.

Men der er udviklet faglige miljøer med den nødvendige specialiserede hjælp og støtte til små målgrupper.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har understreget, at hun vil sikre specialisering og inddrage vores organisationer.

Intentionen og imødekommenheden fra ministeren fortjener ros, men det er desværre ikke nok til at berolige os.

Den nuværende fordeling af tilbuddene er ikke nødvendigvis optimal, og vi indgår gerne i konstruktive drøftelser af andre modeller. Men regeringens sundhedsreform indebærer en stor risiko for mindre specialisering.

Vi har brug for at gå den stik modsatte vej. Lad os ikke gentage fejlen fra kommunalreformen.