Sociale indsatser på sygehuse bør opprioriteres

Vi appellerer kraftigt til, at man fra politisk hold i Region Sjælland arbejder for at sikre, at patienter kan modtage en kvalificeret sundhedssocial indsats, skriver regionsformand Rasmus Hangaard Balslev i Sjællandske.

Fru Hansen er indlagt på psykiatrisk afdeling grundet svær depression. Hun er efterhånden i god medicinsk og terapeutisk behandling. Men hendes økonomi er i ruiner, da hun i årevis ikke har kunnet overskue at arbejde eller søge hjælp, og nu er hun i fare for at miste sin bolig, hvilket øger risikoen for psykisk tilbagefald. Hvor går hun og hendes pårørende hen for at få hjælp? Til sygehusets socialrådgiver -hvis der stadig er sådan én! Socialrådgiverne på sygehusene (sundhedssocialrådgivere) skaber tryghed og stabilitet for patienter og pårørende. De bidrager til at forkorte indlæggelsestiden, de skaber sammenhæng og tidlig indsats. De styrker samarbejdet mellem regioner og kommuner om de enkelte patienter. Alt i alt bidrager de til både menneskelige og økonomiske gevinster. Desværre har der over de seneste mange år været gentagne besparelser på socialrådgivningen på Region Sjællands sygehuse.

Alene de sidste fem år er op mod 10 ud af ca. 70 socialrådgiverstillinger nedlagt, og samtidig er mange socialrådgivere gået ned i tid uden at den pågældende afdeling er blevet kompenseret.

I forvejen ligger andelen af sundhedssocialrådgivere pr. indbygger i Region Sjælland væsentligt under gennemsnittet for de fem regioner.

Tid til at lytte og handle

For patienter med psykiatriske lidelser er en sundhedssocial indsats med tid til at lytte og handle på deres sociale problemstillinger, altafgørende. Forløbene efter udskrivelse bliver bedre, og risikoen for genindlæggelser mindskes.

Alligevel har alle psykiatriske afdelinger i foråret fået reduceret deres budgetter med to procent.

Senest er tre ud af fem socialrådgiverstillinger nedlagt i voksenpsykiatrien Øst, der dækker syv østsjællandske kommuner. To socialrådgivere skal i dag dække tre sengeafsnit på i alt 69 sengepladser, og de ambulante behandlingstilbud er nu helt uden socialrådgivere.

I retspsykiatrien -hos de patienter, som har de alvorligste sindslidelser og risiko for tilbagefald til kriminalitet -skal to socialrådgivere i dag dække 80 sengepladser mod 54 i 2015.

Hvad enten det er i psykiatrien eller somatikken, så er støtten til patienter uden mange ressourcer eller et stærkt netværk den vigtigste opgave for sundhedssocialrådgiverne.

Nedskæringerne i den sundhedssociale indsats betyder, at uligheden i sundhed forstærkes yderligere.

Ringere muligheder

Hvorfor skal patienter og pårørende i Region Sjælland have ringere mulighed for en sundhedssocial indsats end borgere i resten af landet? Vi appellerer kraftigt til, at man fra politisk hold i Region Sjælland arbejder for at sikre, at patienter kan modtage en kvalificeret sundhedssocial indsats. Det betaler sig – menneskeligt og økonomisk.