Eksperter mangler dokumentation for effekt af udlicitering

I Produktivitetkommissionens rapport anerkendes det, at bureaukrati er en hæmsko for produktiviteten i den offentlige sektor, og det er der grund til at glæde sig over.

Endnu engang står vi tilbage med en rapport, som indeholder både pæne ord og fine visioner, men også konkrete forslag, som peger i den forkerte retning.

Hvis den offentlige sektor skal øge produktiviteten, skal der luges kraftigt og systematisk ud i regeljunglen – og der skal måles på og styres efter resultater for borgerne. Desuden skal der være flere frihedsgrader i opgaveløsningen, og flere velfærdsopgaver skal udliciteres. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen, da den præsenterede sin slutrapport.

I rapporten anerkendes det, at bureaukrati er en hæmsko for produktiviteten i den offentlige sektor, og det er der grund til at glæde sig over. Jeg citerer direkte fra rapporten: “Kontrol og detailstyring tager ikke kun ressourcer fra kerneydelsen. Det demotiverer også medarbejderne, hæmmer skræddersyede løsninger til borgerne og forringer i sidste ende kvaliteten af velfærdsydelserne”.

I Dansk Socialrådgiverforening vil vi selvfølgelig arbejde på at få omsat de gode visioner til virkelighed. Men vejen derhen kan blive en udfordring, for kommissionen foreslår, at bedre resultater skal opnås via for eksempel benchmarkinganalyser af indsatsen, så vi alle i endnu højere grad skal dokumentere vores indsats for at kunne arbejde ud fra “best practice”. Det udgør en risiko for mere New Public Management. Og det har hverken socialrådgiverne eller borgerne brug for.

Produktivitetskommissionen anbefaler også mere konkurrence om offentlige opgaver, og det er problematisk, for det sker uden dokumentation for, at udlicitering af offentlige opgaver forbedrer den offentlige sektor og servicen for borgerne. Tværtimod er der en række eksempler på det modsatte. Den dokumentation og erfaring, der findes, peger i retning af, at øget produktion som følge af udlicitering primært sker på bekostning af medarbejderes vilkår og løn. Derudover indikerer anbefalingen om mere konkurrence, at medarbejdere er mindre produktive, når de er offentligt ansat – en antagelse, som også er udokumenteret.

Så kan det undre, at kommissionen kommer med en række forslag om at forandre medarbejdernes vilkår og overenskomster. Det er som bekendt ikke noget politikerne kan lovgive om – ændringer i overenskomster skal forhandles.
Endnu engang står vi tilbage med en rapport, som indeholder både pæne ord og fine visioner, men også konkrete forslag, som peger i den forkerte retning. Det er vigtigt, at vi forholder os til anbefalingerne. Og det gør Dansk Socialrådgiverforening – via FTF – blandt andet ved at støtte op om et nyt stort forskningsprojekt, som skal se på, om udlicitering op velfærdsområderne faktisk fører til lavere pris eller bedre kvalitet.

Projektet er finansieret af FTF, 3F, Dansk Sygeplejeforbund, RUC, BUPL, FOA, Socialpædagogerne og De kommunale Chefforeninger. Der skal laves en række analyser, og de første resultater offentliggøres i efteråret 2014. Dem glæder vi os til at se.