Fattigdom er ødelæggende for hele samfundet

Politikerne har skåret i integrationsydelsen, og antallet af fattige børn er nu oppe på 64.500. Det er beskæmmende for et samfund som det danske.

Siden regeringen og Dansk Folkeparti i december vedtog en finanslov, der vil skære 2000 kroner i integrationsydelsen for forsørgere, har jeg modtaget mange henvendelser fra bekymrede socialrådgivere.

Fælles for dem er, at de arbejder med familier på integrationsydelse, og de fortæller, at det drejer sig om mennesker, der i forvejen har mere end svært ved at få økonomien til at række.

Samtidig viser de nyeste tal, at 64.500 børn lever i fattigdom, en stigning på 12.000 på et år, ikke mindst på grund af det kontanthjælpsloft, som trådte i kraft i oktober 2016. Loftet har ifølge regeringen fået nogle hundrede mennesker i job, men rammer samtidig mange tusind mennesker, der dermed bliver endnu fattigere.

Modsatte effekt

Selvom regeringen mener, at den hårde kurs over for dem i det danske samfund, der har mindst, er nødvendig for at sikre, at det kan betale sig at arbejde, har den oftest den stik modsatte effekt.

Når bunkerne med regninger vokser og vokser, og valget står mellem sund kost til børnene eller vigtig medicin, bliver overskuddet til at søge job eller uddannelse kun mindre.

Samtidig ved vi fra undersøgelser, at blot et enkelt år i fattigdom som barn skader et menneskes muligheder i voksenlivet. For eksempel øger det risikoen for at komme på førtidspension, mens det reducerer chancen for at tage en uddannelse.

Det siger sig selv, at integrationsydelsen, som er lavere end kontanthjælpen og nu altså beskæres med 2000 kroner om måneden, heller ikke gør noget godt for de mennesker, den rammer. Priserne på medicin og dagligvarer bliver altså ikke sat ned, fordi man er flygtning. Som en socialrådgiver siger:

”Det er rigtig svært at finde luft i økonomien. Vi ser tydeligt, at det er rigtig svært at få mennesker til at fokusere på målet om at komme i arbejde, hvis de har sociale problemer, som overskygger alt andet i hverdagen. Så er det rigtig svært at holde sig motiveret for at lære om jobsøgning og arbejdsmarkedet i Danmark”.

Afskaf de lave ydelser

Udover den ekstremt stramme økonomi kommer også den usikkerhed, der følger af den endnu hårdere kurs over for flygtninge med fokus på hurtig hjemsendelse og ingen integration – mennesker som ofte bærer på en meget tung bagage med traumatiske oplevelser fra krig og den farlige flugtrute.

Som en anden socialrådgiver skriver:

”Jeg har mærket desperationen efter fremlæggelsen af finansloven. De mister perspektivet, håbet og drømmene i deres liv, de mister troen på fremtiden, og når det forplanter sig ned til børnene, så bliver det jo rigtig alvorligt. Dermed skubber man også nogle borgere fra sig, som ikke føler sig inkluderet i det danske samfund”.

Kort sagt: Det hjælper hverken det enkelte menneske eller samfundet at gøre folk fattige. Tværtimod. Derfor vil jeg igen opfordre politikerne til at afskaffe de lave ydelser. Vi kan ikke være andet bekendt som samfund.