Gensidig forsørgerpligt bør ikke gælde udsatte ledige

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten 20. februar 2014.

Dansk Socialrådgiverforening har hele tiden været kritisk overfor, at den gensidige forsørgerpligt som en konsekvens af kontanthjælpsreformen også omfatter samlevende par.

Det er håbløst umoderne at indføre den gensidige forsørgerpligt for samlevende i en tid, hvor alle som udgangspunkt forsørger sig selv.

Som familie er det meget svært at klare sig for én indtægt, medmindre ægtefællen har en høj indkomst. Derfor har vi jo også forsørgertillæg for enlige, fordi de netop ikke kan klare sig for én indtægt.

Siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar, har vi hørt om samlevende par, der føler sig tvunget til at trodse kærligheden og er flyttet fra hinanden for at få økonomien til at hænge sammen. Som beskrevet i nærværende avis skaber de beretninger, vi hører om, triste billeder, som vi ikke troede, vi skulle være vidner til i Velfærdsdanmark.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer politikerne til at lave et serviceeftersyn af kontanthjælpsreformen og ændre reglerne om gensidig forsørgerpligt, da lovens konsekvenser er langt mere vidtrækkende end politikerne – forhåbentlig – havde forestillet sig.

Flere i arbejde

Hensigten med kontanthjælpsreformen er at få flere i arbejde.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen pointerer altid: »De, der kan, de skal, og de, der ikke kan, de skal have hjælp«. Ifølge forskningen er det forfejlet at tro, at udsatte ledige med økonomiske incitamenter kan presses til at arbejde. I forbindelse med de lave ydelser i 00’erne, som eksempelvis starthjælp, har forskere dokumenteret, at de lave ydelser ikke motiverer til arbejde, men fører til opgivelse og apati.

Derfor foreslår Dansk Socialrådgiverforening som minimum, at de samlevende skattemæssigt sidestilles med gifte par.

Og “aktivitetsparate” borgere – som jo netop ikke er arbejdsmarkedsparate – bør helt undtages for reglen om gensidig forsørgerpligt for at være tro mod Mette Frederiksens princip om at hjælpe dem, der har brug for hjælp.

Politisk lederskab efterlyses

Optimalt set bør loven om gensidig forsørgerpligt fjernes. Det vil være at udvise politisk lederskab at forholde sig til den gensidige forsørgerpligts negative sociale konsekvenser, som både socialrådgivere og socialchefer gør opmærksom på.

Husk nu, at lave ydelser ikke helbreder sygdomme og heller ikke løser sociale problemer.