Personlighedsforandringer hos ledige skal tages alvorligt

Debatindlæg bragt i Politiken 15. februar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Folk, der er ledige i længere tid, ændrer personlighedstræk: De bliver mindre initiativrige, mindre fleksible og mindre modige. Det viste en stor personlighedsundersøgelse (Pol. 9.2.) foretaget af People Test Systems blandt mere end 17.000 lønmodtagere, heraf godt 3.000 ledige.

Den viden har vi socialrådgivere haft i lang tid. Gennem vores arbejde har vi tydeligt kunnet se denne udvikling gennem mange år.

Vi ved, at selvtilliden begynder at svigte, de negative tanker melder sig, og modet mistes efter cirka seks måneder.

Herefter er der større risiko for, at sociale problemer begynder at melde sig.

Risikoen for, at det påvirker familien og kærligheden, er stor. Risikoen for skilsmisse stiger – det samme gør sig i mindre grad gældende for risikoen for misbrug og risikoen for vold i familien. Det er det, vi kalder den sociale deroute.

Denne viden har vi gang på gang stillet til rådighed for politikerne. For det er væsentligt, at beskæftigelsespolitikken ikke blot fokuserer på økonomiske incitamenter, match mellem virksomheder og ledige samt diverse forløb, der skal holde folk i gang.

Ligeså centralt er det, at de medarbejdere, der er i jobcentre og a-kasser, har indsigt og faglighed til at arbejde også med den personlige udvikling.

For vi kan faktisk hjælpe folk, hvis de mødes af medarbejdere, der via deres socialfaglighed kan spotte, vurdere og iværksætte den rette indsats, inden den sociale deroute sætter ind.

Derfor er det en klog investering at have socialrådgivere i denne indsats. Vi kan både levere på den direkte beskæftigelsesindsats og arbejde med folks personlighed.

Desværre møder vi i nogle kommuner meget lidt forståelse for vigtigheden af at have socialfagligt personale i den indsats, der har med jobparate ledige at gøre. Det er et stort problem, fordi man hermed risikerer at overse et meget væsentligt aspekt af indsatsen, som Politikens artikel ‘ Arbejdsløse ændrer så meget karakter, at det kan blokere vejen til et nyt job’ mandag satte fokus på.

Det bør endnu en gang minde alle om, at beskæftigelsesindsatsen er en kompleks størrelse, der kræver faglighed for at lykkes.