Nedsæt et socialøkonomisk råd

Debatindlæg af Mads Samsing, Majbrit Berlau og Benny Andersen, næstformand, HK kommunal, formand, Dansk Socialrådgiverforening, og formand, Socialpædagogerne, i Politiken 31. august 2014.

Med jævne mellemrum kommer der nye tal for, hvordan det går med udviklingen i uligheden. Men det er ikke ensbetydende med, at vi så får en tiltrængt debat om, i hvilket omfang vi skal acceptere ulighed, og hvad vi skal gøre ved den. Det bliver hurtigt en teknisk debat om datagrundlag og om den ene eller den anden organisation eller tænketank, og om deres tal nu også er troværdige. Debatten om den sociale udvikling havner altså gang på gang i en kedelig suppedas.

Vi har derfor to konkrete forslag til, hvordan vi kan komme et skridt videre. Vi foreslår, at der nedsættes et socialøkonomisk råd på linje med Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

Vi forestiller os, at et socialøkonomisk råd en gang årligt udarbejder en socialøkonomisk årsrapport med en række sociale nøgletal. Det kunne oplagt være tal for ulighed og fattigdom, herunder børnefattigdom. Tal for, hvor mange unge der står uden job og uden uddannelse. Tal for den reelle ledighed, herunder også hvor mange der falder helt uden for de statistikker, vi normalt bruger, osv. Det er måske ikke så mange nye tal, der er behov for. Men det vil give et bedre grundlag for en reel socialøkonomisk og socialpolitisk debat, hvis vi får den rammesat med sociale nøgletal på linje med økonomiske nøgletal.

Vi tror på, at vi så kan nå dertil, hvor vi kan diskutere, om vi vil acceptere, at det ser ud, som det gør, i stedet for at bruge krudtet på at diskutere tal og data.

Og ligesom der afholdes en årlig miljøøkonomisk konference, så bør der tilsvarende være en socialøkonomisk konference.

Desuden foreslår vi, at der laves et ulighedstjek af ny lovgivning. Ligesom der i forarbejdet til ny lovgivning laves en vurdering af reglernes miljømæssige konsekvenser, administrative konsekvenser for borgerne mv., så bør der laves et afsnit om reglernes konsekvenser i forhold til ulighed. Det kan da godt være, at der er gode argumenter for, at der indimellem skal vedtages ny lovgivning, der øger uligheden. Men gør det med åbne øjne og ærlighed.

Med et socialøkonomisk råd og sociale nøgletal i en bedre ramme samt ulighedstjek af ny lovgivning kan vi få et bedre grundlag for at diskutere, hvor Danmark er på vej hen. Ikke bare økonomisk, men også socialt.