Støtteerklæring fra socialrådgiverne i Aarhus til socialrådgiverne på Jobcenter Lærkevej

De kritisable arbejdsforhold for socialrådgiverne på Jobcenter Lærkevej vækker bekymring og faglig forargelse skriver socialrådgiverne i Aarhus Kommune i en støtteerklæring til deres socialrådgiverkolleger på det omstridte jobcenter i København.

Kære socialrådgiverkolleger på Jobcenter Lærkevej i København

Vi har fulgt debatten om jeres arbejdsplads og vil gerne udtrykke vores støtte til jer. De kritisable arbejdsforhold og den massive arbejdsbelastning, I arbejder under, giver genlyd, bekymring og faglig forargelse hos socialrådgiverne helt herovre i Jylland, hvor vi følger situationen på sidelinjen via presse og de sociale medier i øvrigt.

Vi er rystede over den manglende kommunalpolitiske prioritering af området og fraværet af ressourcer til sagsbehandlingen, der betyder, at I kan sidde med op mod 220 sager pr. socialrådgiver med, hvad det giver af konsekvenser for jer og de borgere, som I arbejder med.

Og vi er oprørte over, at politikerne ikke har villet lytte til jeres kritik og gribe ind, på trods af at de absurde arbejdsvilkår i årevis har presset både faglighed og arbejdsmiljø. Vi ved, at I mod hårde odds dagligt kæmper for at gøre en forskel, men de, som er ansvarlige for at sikre ordentlige arbejdsvilkår, har svigtet jer.

Vi står bag jer i jeres kamp for bedre vilkår!