Der er brug for en handlingsplan mod vold

Giv os en effektiv national handlingsplan mod vold. Der skal handling til nu - så de psykisk sårbare får den hjælp, de har brug for, og før flere medarbejdere mister livet

For en måned siden mistede endnu en ansat livet, mens hun passede sit arbejde. Det er en frygtelig tragedie.

Desværre er det ikke kun på landets bosteder eller i psykiatrien, at vold er blevet en uacceptabel del af hverdagen for borgerne og for de mennesker, der passer på dem. Det her er et opråb til politikerne. Giv os en effektiv national handlingsplan mod vold. Der skal handling til nu – så de psykisk sårbare får den hjælp, de har brug for, og før flere medarbejdere mister livet. Samarbejde mellem kommuner, regioner og stat fungerer ikke tilfredsstillende.

Det er f. eks. ikke i orden, at ansatte på eksempelvis døgn-og dagtilbud, institutioner, sygehuse, hjemmepleje og forvaltninger arbejder i blinde omkring en borger eller en syg patient, fordi de mangler relevant viden om adfærd, sygdom eller stofmisbrug. Det er et svigt af den syge og forvirrede borger, der ikke får den hjælp, de har behov for, og i deres magtesløshed griber til vold og trusler.

Vi foreslår, at der iværksættes særlige behandlings-og botilbud, der har de faglige og økonomiske ressourcer til at kunne rumme det stigende antal borgere, der har behov for behandling og støtte både for deres sindslidelse, misbrug og sociale problemer. Vi foreslår også én helhedsorienteret handleplan for den enkelte. Det skal tydeligt fremgå, hvilken sektor/institution/forvaltning der har ansvaret for borgeren, så pigen med autisme, den udadreagerende demente, den psykiske syge eller den hjemløse stofmisbruger ikke bliver kastebold i systemet. I arbejdet omkring forebyggelse af vold på arbejdspladsen kan politiet spille en større rolle. Eksempelvis skal politikredsene indgå konkrete aftaler med arbejdspladser, der er særlig udsat for risiko for vold og trusler, om, hvordan hurtig indsats sikres.

Vi er også nødt til at se på Arbejdstilsynets indsats. Vi foreslår, at Arbejdstilsynet får flere ressourcer til kontrolbesøg og opfølgning. Og at Arbejdstilsynet får de rette redskaber til at skride ind over for arbejdsgivere, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Vi har behov for, at vi bliver bedre til at lære af de gange, det går galt, og så vi kan blive bedre til at forebygge. Det er nødvendigt, at vi samarbejder om løsningsmodeller, som går på tværs af lovgivning, arbejdsmarkedets parter, ministerier, brancher, sektorer og faggrupper, hvis vi skal i mål med at få reduceret forekomsten af vold og trusler.