Giv sikkerhed for sociale udviklingsmidler

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Samsing, næstformand for HK-Kommunal, og Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, bragt i Jyllands-Posten 6. oktober 2013

350 mio. kr. – det er en meget beskeden pose penge, Christiansborg-politikerne fra partierne bag satspuljen, dvs. alle andre end Enhedslisten, åbner for i år.

Satspuljen tilføres nemlig ikke nye penge i år, så der er kun lidt frigjorte penge fra ophørte initiativer. Sådan vil det være flere år frem.

Satspuljemidlerne er altså få. Oven i købet bruges en del af pengene på tiltag, der burde være på finansloven.

Dermed får nytænkningen på det sociale område svære kår. En nytænkning, der er nødvendig, for at de udmærkede sociale 2020-mål, som vi fik præsenteret for nylig, får luft under vingerne.

Socialpolitik handler ikke kun om penge, men socialpolitik handler også om penge, og for at vi kan blive klogere på, hvad der virker, skal der også være penge til sociale udviklingsprojekter.

Ideen om en satspulje er god og vigtig, men når puljen genereres ved, at overførselsindkomsterne reguleres med 0,3 pct. mindre end den gennemsnitlige lønudvikling, så betyder det store udsving i, hvor mange penge der er i puljen. I 2009 var det 846 mio. kr. I år altså kun 350 mio. kr.

Nedre grænse for satspuljen

Vi foreslår derfor, at der fastlægges en nedre grænse for, hvor få penge der skal fordeles fra satspuljen hvert år. Det kunne være 500 mio. kr. Hvis de penge ikke genereres automatisk ved reguleringen af overførselsindkomsterne, fordi lønudviklingen er for lav, så skal det resterende beløb afsættes på finansloven.

Vi foreslår derfor, at der fastlægges en nedre grænse for, hvor få penge der skal fordeles fra satspuljen hvert år. Det kunne være 500 mio. kr. Hvis de penge ikke genereres automatisk ved reguleringen af overførselsindkomsterne, fordi lønudviklingen er for lav, så skal det resterende beløb afsættes på finansloven.

Vi foreslår desuden, at der udarbejdes en samlet opgørelse over vellykkede projekter og en opgørelse over udbredelsen af vellykkede projekter. Socialpolitik handler ikke kun om penge, men socialpolitik handler også om penge, og der skal gives sikkerhed for sociale udviklingsmidler, så vi kan innovere og udvikle på det sociale område til fælles gavn.