Invester i børnene – de er vores vigtigste råstof

Børn har brug for voksne – forældre, lærere, fodboldtrænere, politikere – der tror på dem. Som griber dem, når det går galt, og lader dem være børn, mens de er det. Debatindlæg bragt i Jyllandsposten - af næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, m.fl.

Børn har brug for voksne – forældre, lærere, fodboldtrænere, politikere – der tror på dem. Som griber dem, når det går galt, og lader dem være børn, mens de er det.

De ord, vi bruger om vores børn, har betydning for børnenes forståelse af, hvilken plads de har i samfundet, og hvilke forventninger vi har til dem. Måske har I, kære politikere, glemt, hvor vigtigt det er som barn at blive talt op i stedet for ned? Måske overser I den skade, det gør, at det voksne fællesskab siger ”krav”, ”præstationer”, ”konkurrencestat” og ”effektivitet” i hver sætning, der handler om børnepolitiske ambitioner?

Lad os i stedet tale om vores børn som en ressource og en skat, vi som voksne er sammen om at tage vare på. Lad os tale om, at vi ved, at når man har visioner for børn og giver dem støtte og opmuntring frem for dårlig samvittighed og præstationsangst, giver det sunde og stærke børn.

Børn, der udvikler sig

I et samfund, hvor 78.000 unge mellem 15 og 24 år hverken har taget eller er i gang med en uddannelse efter folkeskolen, og hvor flere og flere unge melder, at de mistrives, er ensomme, deprimerede eller stressede, er det vigtigste spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at børnene, fremtidens vigtigste råstof, er rustet til en fremtid med store udfordringer og stærke nok til at gå dem i møde?

Vi har brug for børn, der tror på sig selv, som har lyst til at finde på, til at blive bedre, som har mod, og som ønsker at lære af deres erfaringer. Hvis det skal lykkes, har vi brug for politikere med store børnepolitiske ambitioner, der tager højde for de behov, børn har, mens de udvikler sig. Det er ambitioner, der ikke kun rimer på præstationer, men også handler om trivsel – for alle børn.

Udsatte børn = udsatte voksne

Motivationen burde være til stede: Forskningen viser, at udsatte børn bliver udsatte voksne, der koster samfundet og den enkelte borger dyrt. Når børn ikke trives og ikke har rum til at udvikle sig, lave fejl og være børn, betaler vi alle sammen regningen.

Så gør os alle sammen en tjeneste og invester i vores børn: Stop mobning, tag bedre hånd om børn i skilsmisser, styrk den tidlige indsats og lav verdens bedste vuggestuer, sørg for, at inklusion bliver mere end bare et smukt begreb, stop bureaukratiet i socialforvaltningerne, og sæt barnet i centrum i sagsbehandlingen.

Vær de rollemodeller og gode voksne, der gav jer selv mod og styrke, da I var børn.