Reformudspil sikrer bedre hjælp til syge borgere

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten

Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skulle ophæves. Det var løftet i regeringsgrundlaget, og det løfte er der sikkert mange, der vil måle det udspil til en sygedagpengereform på, som Mette Frederiksen har fremlagt. For ønsket om at ophæve varighedsbegrænsningen bunder i, at langt de fleste af os mener, at folk, der er syge, skal vi passe på. En af måderne, vi som samfund kan passe på de syge, er ved at sikre dem økonomisk. Lykkedes ministeren så med det? Ja, på en lidt anden måde end mange måske havde forestillet sig. Det gøres ved at sikre sygemeldte med særlige lidelser en tidsubegrænset forsørgelse på sygedagpengesats, mens de øvrige sygemeldte forsørges af en kontanthjælpsydelse, der er uafhængig af formue eller ægtefælles indkomst – et såkaldt selvstændigt forsørgelsesgrundlag.

Det vigtigste forslag

Der er dog et element, der er meget vigtigere i reformudspillet, og det er, at det bliver muligt for sygemeldte borgere at overgå til ressourceforløb. Forløb, hvor kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteams skal sikre en helhedsorienteret indsats med én koordinerende og gennemgående sagsbehandler. Det er efter vores vurdering det klart bedste ved denne reform. Jeg er overbevist om, at de nye muligheder vil være til stor gavn for den gruppe sygemeldte, der f. eks. har stress, angst, depression eller lider af diffuse smerter, og som ofte også oplever sociale problemstillinger i kølvandet på deres sygdom. Det er en gruppe borgere, som vi i dag har meget svært ved at give de rigtige tilbud.

Skal i gang tidligere

Hvis man skal kritisere reformudspillet for noget, må det være, at der først kan visiteres til en aktiv indsats efter 26 uger, hvor sygemeldte kan få et ressourceforløb. Mange borgere vil have rigtig godt af at komme i gang meget tidligere. Derfor opfordrer vi regeringen til at forpligtige kommunerne på at skabe aktive tilbud til sygemeldte borgere. Tilbud, der rummer f. eks. fysioterapi, ergoterapi, psykologhjælp, arbejdsmedicinsk konsultation og selvfølgelig socialrådgivning. En tidlig indsats er afgørende for, om folk kommer godt tilbage på arbejdsmarkedet. Ambitionen med en reform må og skal være at forbedre systemet, så borgerne kan få den bedste behandling og støtte, så sygdomsperioden bliver så kort som mulig.