Fusion mellem SFI og KORA kan skade social forskning

Enten skal forslaget om fusionen mellem SFI og KORA trækkes tilbage, ellers skal der igangsættes en dialog, hvor alle berørte interessenter bliver hørt, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på Altinget.dk.

Ligesom en lang række andre aktører på socialområdet er vi i Dansk Socialrådgiverforening særdeles bekymrede over vilkårene for den forestående fusion mellem SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd – og KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Men ligesom vi er bekymrede over lovgrundlaget for fusionen, er vi også særdeles bekymrede over, hvad der udefra kan ligne VLAK-regeringens forsøg på at liste en de-facto- nedlægning af SFI igennem uden at høre parter.

Fusionen kan skade forskningen

Med fusionen står Danmark til at miste sin eneste uafhængige sektorforskningsinstitution inden for velfærdsforskning. VLAK-regeringens lovgrundlag for fusionen giver i praksis fri adgang til at reducere den vigtige frie, mere grundlæggende socialforskning på baggrund af kortsigtede, politiske prioriteringer.

Det foreliggende lovgrundlag truer direkte den sociale grundforskning og kan skade vidensgrundlaget for sociale indsatser målrettet socialt udsatte i Danmark.

Dette er åbenlyst problematisk af en lang række årsager. Årsager, som Altinget har været med til at belyse. Men et mindst lige så stort problem med lovgrundlaget for fusionen er, at vilkårene tilsyneladende er vedtaget uden åben debat.

Skal man tro Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen (Information, 11/1/2017), var ikke engang regeringens nærmeste samarbejdspartner informeret om helt afgørende elementer i lovgrundlaget.

Elementer, som ikke havde været diskuteret, da Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsdiskussionerne blev præsenteret for ideen om en fusion.

Relevante organisationer ikke inkluderet

Samtidig er der en lang række organisationer inden for det sociale område, som har stor interesse i denne problemstilling, som ikke er blevet indbudt til at give høringssvar.

I en sag, som får så vidtrækkende konsekvenser som den forestående fusion, er det afgørende at sikre, at alle parter bliver hørt.

SFI laver social grundforskning, som sikrer viden, der er fuldstændig essentiel for eksempelvis vi socialrådgivere, for pædagoger, for socialpædagoger og andre, som arbejder med socialt udsatte mennesker i Danmark.

På den baggrund er jeg dybt forundret over, at hverken vi i Dansk Socialrådgiverforening, pædagogernes faglige organisation, BUPL, eller socialpædagogernes organisation, SL, var blevet indbudt til at give høringssvar om en fusion, der får afgørende betydning for vores faggruppers vidensgrundlag i fremtiden.

Det samme gælder i øvrigt de hjemløses landsorganisation, SAND, Blå Kors og en lang, lang række andre organisationer, som har mindst lige så stor glæde af SFI’s grundforskning, som vi har.

At ingen af disse organisationer var inviteret til at give høringssvar, er i mine øjne særligt tankevækkende, når Økonomi- og Indenrigsministeriet havde fundet plads til at efterspørge høringssvar fra blandt andet Landbrug og Fødevarer.

Forslaget skal ændres

Dansk Socialrådgiverforening har naturligvis indgivet et uopfordret høringssvar til ministeriet alligevel – alt andet ville være utænkeligt i forhold til en ændring, der får så stor indflydelse på vores faggruppes virke.

Men jeg undrer og ærgrer mig over, hvad der samlet set tyder på en meget lukket håndtering af en fusion, der vil få stor betydning for socialforskningen i Danmark.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer derfor regeringen til enten at trække det nuværende forslag helt tilbage eller at igangsætte en dialog med alle berørte interessenter – blandt andet med henblik på at sikre, at SFI’s hidtidige forskningstemaer fortsat løftes i velfærdsforskningen, samt foretage de nødvendige justeringer af det fremlagte lovforslag.

Det nuværende lovgrundlag kan i praksis komme til at skade forskningen om – og dermed indsatserne for – de allermest udsatte mennesker i det danske samfund på bekostning af forskning om, hvordan man eksempelvis kan optimere indsatser for mennesker, som er tættere på arbejdsmarkedet.

I Dansk Socialrådgiverforening mener vi, at Folketinget bør sikre en balance i lovgrundlaget, som understøtter forskning for og om socialt udsatte.