Bryd med traditionen for rekordhøj julehjælp

Debatindlæg bragt i Politiken 13. december 2014 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Julen er traditionernes fest. Men der er én tradition, jeg gerne så afviklet. Og det er traditionen med at behovet for julehjælp stiger for hvert år.

Endnu en gang i år slår behovet for julehjælp rekord. Det er dejligt og vigtigt, at nogen påtager sig ansvaret for at samle ind og stå for udlevering af julehjælp, men det er trist og forkert, at det er nødvendigt i så stort et omfang.

I Dansk Socialrådgiverforening kender vi de udsatte familiers behov, og socialrådgivere over hele landet henviser til julehjælp, da der ikke er mulighed for at yde ekstra støtte, fordi det er jul.
Vi kan se, at hver gang ydelserne i det sociale system presses som konsekvens af en reform eller lovændring, så stiger behovet for julehjælp. Derfor er en del af dem, som er ramt af samleverforsørgelse og de nye lave ungeydelser i kontanthjælpsreformen, således også blandt dem, der søger julehjælp i år. Og næste år risikerer vi at se endnu flere, hvis de borgerlige partier, der ønsker en genindførelse af starthjælpen og loft over kontanthjælp, får deres politik gennemført.
Hver gang ydelsessystemet presses, så presses mennesker.

Mange gange forholder vi os som samfund blot til tal, statistikker og økonomiske incitamenter, når vi i den offentlige debat drøfter kontanthjælp og de ydelser, der ligger under det niveau. Men op til jul kommer der ofte ansigter på. Vi ser billeder af julehjælp og får via medierne fortalt historier om taknemmelige forældre, der kan holde en god jul for deres børn som følge af gavmildhed fra andre mennesker. Det er billeder, der varmer – kortvarigt. For når julen er slut, vender debatten om økonomiske incitamenter tilbage.

I Dansk Socialrådgiverforening så vi gerne, at man hævede de laveste af ydelserne i systemet. Men generelt savner vi et politisk fokus på, at fattigdom også skyldes strukturelle forhold og derfor også skal løses politisk. Så hvis vi ønsker at komme den uheldige juletradition om rekord i uddeling af julehjælp til livs, så skal det politiske system på banen. Og de laveste af de sociale ydelser hæves.

Det er ikke luksus eller urimeligt, at familier på ydelser også skal kunne holde lidt jul. Det kan faktisk være en klog investering. For det er ikke sundt for selvværdet at skulle stå med hatten i hånden for at få en flæskesteg. Og selvværd er der brug for, når man skal kæmpe sig ud af fattigdom.