En tidlig social indsats er afgørende for at give borgerne et bedre liv

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening, Politiken, 2014

Tak for et nuanceret billede af socialrådgivernes arbejde i den netop afsluttede dokumentarserie ‘Socialrådgiverne’ på DR 1, hvor Sira Lund, Linda Andersen og Rasmus Freimann har givet hele Danmark et indblik i de svære dilemmaer, som socialrådgivere på børneområdet i Odense Kommune skal tackle hver eneste dag. Det giver kontrast til de ofte sorthvide billeder af ulykkelige børnesager, som dukker op i medierne. Stor tak og ros skal lyde til dem for deres mod.

Vi kan nok alle sætte os ind i de svære overvejelser om, hvorvidt et barn i en konkret situation nu også har det bedst hos mor og far.

Men det er langtfra kun på børneområdet, at svære faglige dilemmaer er en del af hverdagen for landets socialrådgivere.

Hvad gør man for eksempel med en 19-årig maniodepressiv misbruger, som den ene dag er fuldt opsat på at kvitte stofferne og begynde på en uddannelse og den næste dag ringer til sin socialrådgiver i jobcenteret, fordi han er på selvmordets rand? Som om de faglige dilemmaer i indsatsen ikke er vanskelige nok i forvejen, skal socialrådgiverne tage endnu flere faktorer med i ligningen.

En af dem har de seneste år truet med at overtrumfe både faglighed og loven: økonomi.

Forsommerens optrin fra Esbjerg, hvor borgmesteren truede med at fyre hele kommunens familierådgivning på grund af budgetovertrædelser, som var en konsekvens af, at socialrådgiverne havde overholdt lovens krav, er et synligt bevis på det økonomiske pres, mange kommunalt ansatte lever med.

Dansk Socialrådgiverforening har lavet undersøgelser, der viser, hvordan presset økonomi, høje sagstal og et enormt bureaukrati truer muligheden for at lave den håndholdte indsats, som skal sikre stærke relationer, opfølgning og støtte til samfundets mest sårbare mennesker.

Den udvikling kæmper både socialrådgivere og andre faggrupper imod hver dag. På arbejdspladserne kæmper tillidsrepræsentanter sammen med kolleger og ledere for at holde kommunen fast på en fagligt forsvarlig indsats. Og på den politiske scene arbejder Dansk Socialrådgiverforening sammen med andre faglige organisationer for at få politikere på Christiansborg og landets rådhuse til at sikre rammerne for indsatsen.

Kampen mod bureaukrati og økonomisk spændetrøje har man ikke set meget til på DR 1 torsdag aften. Men den er helt afgørende. For en styrkelse af den tidlige, sociale indsats er en investering, som vil give borgerne et bedre liv og sætte positivt aftryk på de kommunale bundlinjer.

Derfor deler jeg Sira Lunds håb, når hun forklarer, hvorfor hun sammen med sine to kolleger har valgt at invitere hele Danmark med ind i socialrådgivernes maskinrum: Jeg håber, at man får et mere nuanceret billede af socialrådgivernes arbejde.