Nyuddannede socialrådgivere er både kompetente og jobklare

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på danskekomuner.dk 30. juni 2014.

Når formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev (R) bliver i tvivl om, hvor vidt nyuddannede socialrådgivere er tilstrækkelig kompetente til at varetage arbejdet i kommunernes børne- og ungeforvaltninger, så er det korte og enkle svar: Nyuddannede socialrådgivere er både kompetente og jobklare.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at socialrådgiveruddannelsen fuldt ud lever op til at give socialrådgivere de kompetencer, som det kræver at varetage bredden af opgaver inden for socialt arbejde. Socialrådgiveruddannelsen er en generalistuddannelse, og det er vigtigt at være opmærksom på, da det er de tværgående kompetencer som fx solid viden om målgrupper, systematisk sagsarbejde, metodebevidsthed, tværfagligt samarbejde, kommunikative kompetencer, mm., der konstituerer socialrådgiverfaget.
Samtidigt har socialrådgiveruddannelsens nye studieordning fokus på specialisering i valgmoduler, hvor det er muligt at specialisere sig på børneområdet, beskæftigelsesområdet og udsatte voksne.

Men kommunerne har som arbejdsgivere ansvar for at sørge for at give de nyuddannede de særlige praksiskompetencer, som de har brug for i netop det job, som de har fået. Vi har i DS set alt for mange eksempler på at nyuddannede socialrådgivere tabes på gulvet, når arbejdsgiveren glemmer introduktionsprogrammerne, sætter den nyuddannede socialrådgiver ind på et kontor med en stor bunke sager, og siger ’du kan bare spørge, hvis der er noget’. Det plejer at gå galt!

Dimittenderne kommer ud med et `kørekort´ til at lære socialrådgiverfaget i praksis, og det kræver stærke vidensmiljøer på arbejdspladserne. Det er et ledelsesansvar. For at understøtte dette ledelsesansvar har KL og Dansk Socialrådgiverforening udviklet værktøjer til et styrket samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen samt en guide til introduktions- og mentorprogrammer på arbejdspladsen, som bliver færdig til efteråret.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler alle kommuner at give socialrådgivere med ansvar for børnesager en diplomuddannelse. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at socialrådgiverne får dette tilbud lige i forlængelse af at være nyuddannet. Socialrådgiverfaget er en profession og læres gennem erfaring og efter et til to år vil den nyuddannede kunne løfte sit kompetenceniveau med langt større gennemslagskraft, når der i en vekselvirkning mellem teori og praksis bliver bygget ovenpå konkrete praksiserfaringer.

Dansk Socialrådgiverforening arbejder fortsat med at videreudvikle en efter- og videreuddannelsesstruktur, der understøtter det kompetenceløft, som et arbejdsmarked i hastig udvikling fortsat efterspørger. Derfor har vi i samarbejde med professionshøjskoler, Socialstyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen skabt en tradition for at oprette diplomuddannelser som et vigtigt led i reformarbejdet og i implementeringen af Barnets Reform, beskæftigelsesreformerne og den kommende psykiatrireform. Dansk Socialrådgiverforenings politik er, at kommunerne skal forpligte sig til at anvende de lukrative muligheder, der er for at uddanne socialrådgivere på diplomniveau samt at anvende de værktøjer, som KL og DS har udviklet. I forhold til området for udsatte børn og unge bør kommunerne forpligtes til at udarbejde en strategisk kompetenceudviklingsplan som en del af implementeringsplanen for den sammenhængende børnepolitik.

» Læs pjecen ”Styrket samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen”.