Kommuner bør gøre oprør mod almisser

Først skærer kommunerne i deres budgetter, og dernæst uddeles der en særlig pose penge på et eller to områder. Spørgsmålet bliver bare, hvor meget disse almisser kan fylde hullet op, når regeringen samtidig også vil give skattelettelser

I dag vedtager Folketinget finansloven for 2016 og dermed også de nye budgetlofter for kommuner, regioner og stat. Hvad man ikke har hørt særlig meget om er, at Folketinget i virkeligheden også vedtager en helt ny måde at drive det danske velfærdssamfund på.

Det handler om, at regeringen hvert år vil skære 1 procent ekstra af kommunernes økonomi væk med det nye omprioriteringsbidrag, så regeringen og Folketingets partier bagefter kan uddele de penge, man har fjernet, til formål, som de mener trænger mest.

Det er så Folketingets flertal, der bestemmer, hvem der er trængende. Er det de mennesker, der tjener så meget, at de skal betale topskat og derfor har brug for flere skattelettelser? Eller er det den lokale velfærd i kommunerne og regionerne forstået som børn, ældre, handikappede og syge?

Så først skærer kommunerne i deres budgetter, og dernæst uddeles der en særlig pose penge på et eller to områder.Spørgsmålet bliver bare, hvor meget disse almisser kan fylde hullet op, når regeringen samtidig også vil give skattelettelser.

Der er brug for at indlede en genopretning af den velfærd og offentlige service, der over en kam er blevet voldsomt beskåret under den økonomiske krise.

Der skabes ikke varige løsninger – velfærden genopbygges ikke – ved at der gennemføres besparelser på alle områder, og besparelserne derefter benyttes til skattelettelser og styrkelse af enkelte udvalgte områder.

Det bliver kommunerne og borgernes og de ansattes organisationer, der hvert år skal stå med hatten i hånden og håbe på, at der falder lidt af til den offentlige velfærd.

Der hviler nu et stort ansvar på KL og kommunerne i forhold til at tage opgøret med regeringens nye ‘almissevelfærd’. Folketinget har med aftalen om budgetlofterne overladt det til KL og kommunerne at modsætte sig regeringens krav om forringelser i velfærden i den kommende kommuneaftale.

Velfærdsflertaller på Christiansborg fik ikke sat en afgørende stopper for besparelserne. Nu må kommunerne være modige, og de vil få opbakning fra de ansattes organisationer på de store velfærdsområder.