Let at styrke indsatsen over for børn, der mistrives

96 mio. kr. venter i Socialministeriet på, at kommunerne søger. Debatindlæg i JP Aarhus af Mads Bilstrup, regionsformand, i Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening

Artiklen i JP Aarhus 29/ 11 om det stigende antal underretninger i Aarhus Kommuner bekræfter heldigvis, at der er blevet en skærpet opmærksomhed på børns mistrivsel og omsorgssvigt.

Al praksiserfaring og forskning på området viser også, at en tidlig og forebyggende indsats kan hjælpe børn og unge til at få et bedre liv, hvor de uddanner sig, stifter familie og bliver gode skattebetalende borgere – og ikke i stedet en varig udgift for samfundet.

Aarhus Kommune kunne for ganske få penge styrke indsatsen og derved sikre, at endnu flere børn og unge får gode og trygge opvækstvilkår. I Horsens Kommune har man ansat skoledistriktssocialrådgivere, som er tilknyttet et skoledistrikt. Her er socialrådgiveren tilknyttet skolerne og daginstitutioner i distriktet og kan løbende rådgive og vejlede læreren og pædagogen, hvis de ser mistrivsel hos et barn.

Socialrådgiveren kan gå i dialog og samarbejde med forældrene og dermed tidligt forhindre, at mistrivselsproblemer hos et barn udvikler sig til noget større; evt. en anbringelse uden for hjemmet.

Endvidere hjælper socialrådgiveren læreren og pædagogen med at kvalificere underretninger og vurdere, hvornår der skal underrettes til socialforvaltningen.

I Herning Kommune indførte man for to et halvt år siden den såkaldte sverigesmodel, hvor de ansatte socialrådgivere fik færre sager for hurtigere og bedre at kunne gå i dialog og samarbejde med de familier og børn, der var blevet underrettet om til forvaltningen.

En kæmpe succes som både forældrene, socialrådgiverne, pædagogerne, lærerne, sundhedsplejerskerne, psykologerne og ikke mindst Hernings Kommunes økonomer roser. I løbet af de to første år sparede Herning Kommune 4,3 mio. kr. på anbringelser og foranstaltninger – fordi man lagde indsatsen om og prioriterede en tidlige forebyggende indsats.

Det samme kan Aarhus Kommune nu gøre – der ligger 96 mio. kr. og venter i Socialministeriet, som kommunerne kan søge til at igangsætte Sverigesmodellen. Det handler sådan set bare om at komme i gang.