Let at styrke indsatsen over for børn, der mistrives

96 mio. kr. venter i Socialministeriet på, at kommunerne søger. Debatindlæg i JP Aarhus af Mads Bilstrup, regionsformand, i Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening

08.12.2015