Gør brug af velfærdsflertallet

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer sammen med en række faglige organisationer flertallet i Folketinget til at træde i karakter og afvise regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder milliardbesparelser på vores fælles velfærd. Læs debatindlæg bragt i Politiken.

Danskerne vil have styrket vores fælles velfærd. Det har talrige meningsmålinger vist over de seneste år. Og det afspejler sig i sammensætningen af det nuværende Folketing, hvor et klart flertal bestående af S, DF, SF, EL og R gik til valg på løfter om vækst i det offentlige forbrug og udvikling af velfærden. Det flertal skal bruges nu, så vi undgår de massive forringelser på det kommunale område, som regeringen har lagt op til. Finansminister Claus Hjort Frederiksen har gennemtrumfet en kommuneaftale i forbindelse med de årlige forhandlinger, hvor regeringen med sit såkaldte omprioriteringsbidrag krævede besparelser på i første omgang 500 mio. i 2016. Aftalen blev indgået med KL, der havde fået vredet armen om og reelt ikke havde andre muligheder.

På længere sigt lægger aftalen op til yderligere kraftige nedskæringer på mere end 7 mia. på den kommunale velfærd over de næste tre år.

Hvis de partier, som lovede mere velfærd i valgkampen, nu indgår en finanslovsaftale med regeringen, som indebærer godkendelse af omprioriteringsbidraget for hele perioden 2016-19, vil det få alvorlige konsekvenser for det velfærdssamfund, vi er så stolte af.

En helt ny undersøgelse fra KL viser, at 9 ud af 10 af landets borgmestre erkender, at der vil blive markant dårligere service til borgerne som følge af de planlagte besparelser med omprioriteringsbidraget.

AE-rådet har desuden beregnet, at kommunerne står til at miste 7.600 stillinger, og det vil ramme helt centrale velfærdsområder som daginstitutioner, folkeskoler, jobcentre, sundheds- og ældreplejen samt indsatsen for socialt udsatte.

Det danske samfund er beundret over hele verden for vores høje grad af lighed og tryghed og for, at vi har formået at sikre velfærden og samtidig opretholde en høj grad af konkurrencedygtighed på det globale marked til gavn for borgere og erhvervslivet.

Den førerposition risikerer vi at miste, hvis rygraden i velfærdssystemet nu angribes og forringes.

Ved valget i juni i år blev Folketinget sammensat på en måde, der betød, at vi endte med at få en historisk lille mindretalsregering.

Men det blev også sammensat med et markant flertal for at sikre og udbygge den offentlige velfærd. Det flertal afspejler utvivlsomt, at hovedparten af danskerne stadig ønsker en offentlig sektor, der sikrer kvalitet i børnepasningen, en folkeskole i verdensklasse og en rimelig og menneskelig behandling af vores ældste og mest udsatte borgere.

Vi opfordrer flertallet i Folketinget til at træde i karakter og afvise regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder milliardbesparelser på vores fælles velfærd.