Tag faget tilbage

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 2. november 2013

Tag faget tilbage. Under den overskrift vælger tusindvis af offentlige ansatte i disse dage at drøfte deres fag på Facebook.

Debatten er nødvendig, hvis vi skal løfte kvaliteten af det sociale arbejde til gavn for de borgere, der har brug for indsatsen, og hvis vi skal sikre, at økonomi og faglighed går hånd i hånd, så vi bruger skattekronerne optimalt. Og sidst, men ikke mindst er debatten nødvendig, hvis vi skal sikre arbejdsglæde og fortsat udvikling af den offentlige sektor. Det er noget af det, som tillidsreformen skal sætte i gang.

Københavns Kommunes Socialforvaltning har uafhængigt af regeringens tillidsreform startet deres egen ambitiøse tillidsreform, som skal gøre medarbejderne mere effektive og øge fagligheden i kerneydelserne – blandt andet ved at rydde ud i meningsløse dokumentationskrav og procedurer – og sikre at socialrådgiverne får lov at træffe de socialfaglige afgørelser, som de rent faktisk er uddannede til.

Det er nemlig ikke en selvfølge.

Virkeligheden er, at langt de fleste kommuner på grund af fokus på økonomi har oprettet visitationsudvalg, hvor ledelsen på baggrund af socialrådgiverens indstilling træffer beslutning om, hvilken indsats der skal sættes i værk.

Det betyder længere sagsbehandlingstid, mere bureaukrati -vi skal skriftligt indstille flere forslag til foranstaltninger til ledelsen -og værst af alt, så betyder det, at borgerne aldrig møder dem, der reelt træffer afgørelse i deres sag. Konsekvensen kan være, at borgerne mister indflydelse på deres egen sag, samt at tilliden mellem borgere og socialrådgiver reduceres, når vi skal sidde og videreformidle en afgørelse, som vi ikke altid er fagligt er enige i.

En afgørelse, som kan være meget forskellig fra det, vi har drøftet med borgeren – selv om vi naturligvis har understreget, at beslutningskompetencen ikke ligger i vores hænder.

For at sætte gang i det konkrete arbejde med tillidsreformen, er her et par forslag, som de mange opstillede kommunal-og regionalpolitikere frit kan tage til sig – og politikerne på Christiansborg må gerne læse med.

Stop bureaukratiet. Drop nu alle de manualer, kontrol og unødvendig dokumentation, der styrer vores arbejde. En del af den meningsløse kontrol er dikteret af lovgivningen, men mange kommuner er mindst lige så ivrige efter at styre vores arbejde med kontrol og dokumentationskrav, som de har indført af egen drift.

Så kære politiker: Giv beslutningskompetencen tilbage til socialrådgiverne.

Og bed din forvaltning om en oversigt over, hvad der er indført af meningsløs kontrol og dokumentation – og sørg for, at der bliver luget ud i tæt dialog med de ansatte.

Som nyvalgt politiker bør du tage en drøftelse med kommunaldirektøren om, hvordan man sikrer, at MED-systemet fungerer godt, så tillidsreformen ikke kun kommer på mødedagsordenen med et notat, men som oplæg til reel dialog.

Spørg ind til, hvordan ledelsen vil implementere en kultur, hvor der er grundlag for at tage åbne dialoger i MED-udvalget – en kultur hvor medarbejderne oplever at blive taget alvorligt. Det vil styrke tilliden mellem ledelse og medarbejdere på alle planer.

God valgkamp!