Fastholdelseskonsulenter på jobcentre kan forebygge langtidssygemeldinger

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner 16. april 2013

Der forhandles stadig om sygedagpengereformen, og centrale elementer er ophævelse af varighedsbegrænsningen og hvornår i forløbet den aktive indsats skal sætte ind.

I Dansk Socialrådgiverforening mener vi, det er afgørende, at der sættes tidligt ind, og meget gerne inden borgeren bliver fuldtidssygemeldt.

Mange store virksomheder som for eksempel Novo Nordisk, DSB og Grundfos har ansat socialrådgivere til at tage hånd om de medarbejdere, som oplever helbredsproblemer eller andre problemer i livet, som kan ende med en sygemelding. Det har vist sig at have rigtig god effekt i forhold til at nedbringe sygefravær og fastholde medarbejdere.

Vi mener derfor, at mindre virksomheder, som ikke selv har råd til at ansætte en socialrådgiver, bør have samme mulighed for socialfaglig ekspertise. Derfor foreslår vi, at der ansættes socialrådgivere i stillinger som fastholdelseskonsulenter på landets jobcentre, med en udgående funktion.

Fastholdelseskonsulenterne skal bidrage med viden om, hvordan de sociale kapitler i overenskomsten kan bringes i spil, og på hvilken måde der kan ske en forebyggende indsats. Socialrådgiveren kan også være med til at tage den svære samtale, som nogle gange opstår forbindelse med medarbejdere, der oplever helbredsproblemer.

Ligeledes mener vi, at det skal være muligt at gøre brug af kommunens tilbud i forbindelse med helbredsproblemer, også selv om borgeren ikke er på sygedagpenge. Det skyldes, at den forebyggende indsats vil kunne spare både virksomhed og kommune for penge på langtidssygemeldinger.

En aktiv og fremskudt indsats fra jobcentrene på arbejdspladserne i form af fastholdelseskonsulenter betyder, at der bliver gjort en aktiv indsats langt tidligere. Samtidig kan det være med til at fremme brugen af de sociale kapitler, som bør benyttes i forhold til at hjælpe sygemeldte til at fastholde beskæftigelse i så stort omfang som muligt. Dette element er alt for svagt i den nuværende indsats.

Vi vil derfor opfordre politikerne til at inddrage forslaget om fastholdelseskonsulenter i sygedagpengereformen. Så kan jobcentrene fremover få ressourcer til at ansætte socialrådgivere som fastholdelseskonsulenter, der kan rykke ud på arbejdspladserne og være med til at finde løsninger for den enkelte borger, mens vedkommende stadig er i arbejde.