En ny socialpolitisk fortælling, tak!

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner

”Strukturen skal tilpasses borgernes behov – og ikke omvendt. Der skal være mindre bureaukrati. Der skal være færre skranker”. Citat: Lars Løkke Rasmussen, 9. januar 2004.

Ak ja. Idéen var god. Desværre blev den ikke til noget, når det gælder borgere med mere end ét problem. Deres møde med det offentlige indeholder snarere uendelige ”dead-ends” i en kompliceret labyrint, hvor det hverken er til at finde ind til hjælpen eller ud af labyrinten igen. Det skal laves om.

Der er brug for en ny socialpolitisk fortælling, som fokuserer på borgeren, på helhedssynet og på kvaliteten. En fortælling, hvor vi løser sociale problemer bedre og tidligere, og hvor vi i højere grad gør det dér, hvor mennesker bor og lever. Når vi har brug for hjælp, skal vi opleve, at vi er hovedpersoner for indsatsen. Så der rent faktisk kun ér en dør, vi skal ind ad, og bag den skal der leveres en koordineret og overskuelig hjælp.

Rehabilitering skal være det sociale arbejdes nye ”sort”. Den grundlæggende tværfaglighed, som rehabilitering forudsætter, gør det muligt på samme tid at tage fat på problemer med sygdom, arbejdsløshed, dårlig uddannelse, social isolation, misbrug osv., som ofte kun kan løses i en erkendelse af, at de er vævet tæt sammen. Det er en logisk udnyttelse af de muligheder, kommunalreformen skabte.

Lad os nu realisere potentialet! Og så skal der lægges en strategi for at reducere både bureaukrati og sagstal. Socialrådgiverne bruger cirka halvdelen af arbejdstiden på administration af alt for høje sagsbunker. Det er en håbløs anvendelse af vores faglighed.

Forebyggelse og tidlig indsats forudsætter, at vi har tid til at slippe tastaturet og bevæge os ud i marken. Jeg håber, at den annoncerede socialreform vil genskabe tillid og råderum til både borgere og medarbejdere.