En ny hovedorganisation skal sikre lønmodtagerne og velfærden

Fredag den 13. april, skal LO og FTF tage stilling til, om de skal lægges sammen til én stor hovedorganisation. Hvis sammenlægningen stemmes igennem, får danske lønmodtagere en stærkere stemme i kampen for bedre velfærd og løn- og arbejdsvilkår, skriver Majbrit Berlau i debatindlæg på arbejderen.dk

Vi oplever i disse år et voksende pres fra globaliseringen og EU – og fra politikerne, som kræver, at vi skal blive mange flere år på arbejdsmarkedet.

Lige nu ser vi også, hvordan de offentlige arbejdsgivere vil forringe løn- og arbejdsvilkår. Samtidig bliver politikerne ved med at spare på velfærden, så der bliver færre til at tage sig af vores børn, ældre, syge og socialt udsatte.

Udfordringerne for både lønmodtagerne på fremtidens arbejdsmarked og samfundet som helhed kræver, at lønmodtagerne i Danmark samler kræfterne i en ny, stærk hovedorganisation.

Når vi bliver stærkere, betyder det for eksempel, at vi bedre kan udfordre Finansministeriets beregninger af politiske tiltag og reformer.

Knaster undervejs

Det vil også stille os bedre, når vi skal overbevise politikerne om det urimelige i, at man skal arbejde til langt op i 70´erne efter et nedslidende arbejdsliv – eller når vi skal have både arbejdsgivere og politikere til at tage stress seriøst som noget, vi skal bekæmpe frem for at acceptere det som en “bivirkning” af at gå på arbejde.

Og det vil hjælpe os, når vi skal forsvare og gerne udbrede den danske model i EU-systemet.

Det er ingen hemmelighed, at der har været nogle knaster undervejs i arbejdet med udformningen af en ny hovedorganisation. Vi har diskuteret, om det overhovedet er en styrke at blive så store og hvilke ulemper, der kan være ved det.

Vi har diskuteret, hvordan vi sikrer, at fagbevægelsen også efter en sammenlægning står stærkt lokalt i Danmark. Og så har vi diskuteret uafhængigheden af politiske partier.

Det, vi er blevet enige om, er, at en ny hovedorganisation bliver en partipolitisk uafhængig, men selvfølgelig en stærk politisk aktør, der kæmper politisk for medlemmernes interesser.

Det afgørende er, at fagbevægelsen skal samarbejde med alle de partier og organisationer, som kan fremme lønmodtagernes interesser.

Det betyder selvfølgelig også, at vi kan lave alliancer om dagsordener som for eksempel bedre arbejdsmiljø eller nedsat pensionsalder med dem, som mener det samme som os.

Igennem hele processen har Dansk Socialrådgiverforening lagt vægt på at sikre, at fagbevægelsens socialpolitiske arbejde fortsat prioriteres.

Flere muskler

Det har altid ligget i fagbevægelsens DNA at kæmpe imod fattigdom og for et ordentligt socialt sikkerhedsnet, og det er noget af det, DS meget gerne vil bidrage til.

Fattigdommen vokser i Danmark, de sociale ydelser forringes, og det skaber både et mere ulige Danmark og presser mindstelønningerne. Samtidig vil vi se flere og flere børn vokse op i fattigdom, og det er kun til skade for Danmark. Den udvikling skal en ny stærk hovedorganisation arbejde for at vende.

Hvis vi skal sikre en ordentlig velfærd, et ordentligt arbejdsliv med overenskomstdækket løn samt et mere lige Danmark i fremtiden, skal vi have flere muskler at spille med. Det vil vi få med en ny hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 millioner lønmodtagere.