Socialrådgiveren 1/20

Indhold

Velkommen til det nye Socialrådgiveren

Kære læser. Kære socialrådgiver. Velkommen til første udgave af det nye Socialrådgiveren. Velkommen til flere farver, mere faglig refleksion og inspiration. Mere journalistik og debat – blandt andet om etik og dilemmaer i socialrådgiverfaget og i alle dele af arbejdslivet.

Jeg er nysgerrig på mennesker

Drømmen var at leve af at spille cello. Den drøm har Margit Nielsen, som er studerende, droppet til fordel for et fag, som rummer arbejdet med mennesker – og også er et politisk fag.

Sådan får I en god pausekultur

Pauser har betydning for trivslen, arbejdet og det sociale liv på arbejdspladsen. Her kan du læse, hvordan I kan skabe en sund pausekultur.

Husk at give din hjerne en pause

Når arbejdsdagen løber derudad med borgerkontakt, møder og registreringer, er det vigtigt at stoppe op og holde en pause, for uden pauser brænder hjernen sammen, siger stressekspert Jeanett Bonnichsen.

Fagfolk overvurderer risikofaktorer

Langt over halvdelen af de udsatte børn og unge klarer sig uden at få problemer, men der er en tendens til at give risikofaktorerne alt for stor vægt, understreger sociolog Morten Ejrnæs på baggrund af ny forskning.

Når hjælp bliver til straf

Flere end 500 børn og unge mellem 10 og 18 år har fået deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Mens organisationer og fagfolk har kritiseret nævnet for at være en de facto nedsættelse af den kriminelle lavalder og en svækkelse af børns retssikkerhed, ser man nu, at flere børn via nævnet får den hjælp, de for længst burde have fået i kommunen. Men hvad sker der, hvis hjælpen bliver oplevet som en straf, og når børn ned til 10 år står ansigt til ansigt med en dommer? Vi gør status på Ungdomskriminalitetsnævnets første år.

Er nævnet en god idé?

Vi har spurgt fire socialrådgivere, hvad de mener om, at Ungdomskriminalitetsnævnet afgør foranstaltninger til børn og unge.

Nævnet anbringer børn på usikkert grundlag

Ankestyrelsen har behandlet klager fra 26 børn, som er blevet tvangsanbragt af Ungdomskriminalitetsnævnet. I 9 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.

Tid til faglig refleksion

LEDER: Er der noget, samfundet, borgerne og socialrådgiverne har brug for i disse år, så er det en kvalificeret og prioriteret socialpolitik, der skaber de bedste rammer for gode liv – og arbejdsliv.Det kræver, at vi som faggruppe holder fast i den faglige refleksion og debat.

Omfavn dem i den anden forvaltning

REGION: Lad os gå ind i det nye år med anerkendelse og omfavnelse af hinandens forskelligheder. Med en tro på, at vi alle gør det bedste, vi kan, og en lyst til at hjælpe og inspirere hinanden fra hvert vores hjørne af faget. Sammen står vi stærkest.

Blodprop vælter økonomien

PRAKSISKLUMMEN: ”Jeg kan kun tage én dag ad gangen” siger Bente, som har fået aktiveret alt i mit socialrådgiverhjerte.

Fra seniorførtidspension til seniorpension

Den hidtidige seniorførtidspension blev 1. januar afløst af en ny seniorpension. Planen er, at kommunerne på sigt får frataget deres kompetence til at træffe afgørelse om seniorpension.

Venter børn for længe på en anbringelse?

Andelen af tvangsanbringelser er fordoblet på 10 år. Skyldes det flere børn med behov for anbringelse mod forældrenes vilje? Eller skyldes det en sej norm om så vidt muligt at undgå anbringelser? De nye tal bør undersøges for at sikre, at politikerne ikke træffer beslutninger på et uoplyst grundlag.

Jeg kan godt arbejde men jeg kan ikke passe et arbejde

Socialt frikort skal give ’særligt socialt udsatte’ mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet var, at 4.000 borgere kom i arbejde under frikortet. Foreløbig har 1.262 borgere fået bevilget et frikort, men kun 329 af dem har fået et arbejde. Et nyt projekt i fire kommuner skal forsøge at sætte turbo på frikortet.

Socialt frikort er en god øvebane

I Vejen Kommune har socialrådgiver Anja ­Volder Møller fået bevilget sit første sociale frikort til en borger med bipolar lidelse.

Erfaringer med socialt frikort

Fagbladet har talt med tre profiler med kendskab til socialt ­frikort. De mener, at der er behov for langt mere oplysning om ordningen, for flere konkrete jobs til målgruppen og for en håndholdt pædagogisk indsats til de mest udsatte borgere.

Hvornår skubber jeg ham ud over kanten?

REFLEKSION: Lægen anbefalede, at vi ikke presser ham. Tiden arbejder for ham. Jeg var lettet. Især over, at tid bliver anerkendt som en vigtig medspiller i socialt arbejde.