DEBAT: Absurd bevisbyrde rammer danske hjemløse

"Vi rammer en gruppe af de mest udsatte mennesker, fjerner deres sidste rest af tiltro til systemet og deres håb om et bedre liv."

Hvis jeg ikke tilfældigt var kommet her og havde fået jeres hjælp, så havde jeg givet op, det er helt sikkert. Det er totalt uoverskueligt, og man bliver mistænkeliggjort.”

Ordene stammer fra en af flere etnisk danske socialt udsatte mennesker med dansk baggrund, der uretmæssigt er endt på integrationsydelse fremfor kontanthjælp, og som søger hjælp i Settlementets Rådgivning. Problemet for dem, vi møder, er at bevise, at de har opholdt sig i Danmark de sidste ni ud af 10 år. Det er nærmest umuligt for dem at fremskaffe den ofte meget detaljerede dokumentation, som kommunen kræver, og så må de klare sig for en ydelse, der er 5000 kroner lavere end den kontanthjælp, de faktisk har krav på.

Det er absurd lovgivning, der i mange tilfælde fastholder dem i hjemløshed og udsathed. De skal kæmpe en næsten umulig kamp for at bevise, at de rent faktisk har opholdt sig i Danmark hele tiden – selv om de færreste overhovedet har haft råd til at forlade landet.

På baggrund af sager fra Settlementet har Ombudsmanden udtalt, at vidneerklæringer skal medtages som dokumentation for ophold i Danmark, men vi oplever stadig, at kommuner afviser. Vi har rejst en række sager, som alle er endt med medhold til borgerne. De har ret til kontanthjælp. Men absurditeterne stopper ikke her. Senest skulle en mand have efterbetalt 110.000 kroner, men fik samtidig besked på, at de skal være brugt inden to år, da de ellers bliver betragtet som formue og derfor ville medføre, at han mister ret til kontanthjælp.

Det er absurd. Og vi kan ikke være det bekendt. Vi rammer en gruppe af de mest udsatte mennesker, fjerner deres sidste rest af tiltro til systemet og deres håb om et bedre liv. Det er absurd, men vi behøver ikke vente med at gøre noget ved det. Anvend sund fornuft i behandlingen af de mest udsatte, så de undgår integrationsydelsen – og lad os i fællesskab råbe politikerne op og argumentere for fjernelse af det skærpede dokumentationskrav!

Eva Tetzlaff, leder af Settlementets Rådgivning i København

Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk.