Margit Nielsen: “Jeg er nysgerrig på mennesker”

Drømmen var at leve af at spille cello. Den drøm har Margit Nielsen, som er studerende, droppet til fordel for et fag, som rummer arbejdet med mennesker – og også er et politisk fag.

Jeg har altid været nysgerrig på mennesker, og jeg bekymrer mig for mine medmenneskers velbefindende. Den nysgerrighed kan jeg folde ud i socialrådgiverfaget, som også matcher mine værdier om rummelige fællesskaber.

Værdier, som jeg er vokset op med. Mine forældre har altid åbnet deres hjem for andre. Hver juleaften er vi en broget forsamling omkring bordet. Ud over den nærmeste familie kommer min mors veninde, som sidder i kørestol. Og da mine forældre er plejeforældre, er deres plejebarn der o så juleaften. Et rart og rummeligt fællesskab, hvor vi hver især har vores udfordringer og samtidig hver især har noget helt særligt at byde ind med. Det er et perspektiv, som mangler i samfundet som fællesskab. En anerkendelse af, at man kan bidrage med forskellige ting på forskellige måder.

For lidt tid til borgeren

Det er meget meningsfuldt at have valgt en uddannelse, hvor jeg forhåbentlig får kompetencerne til at kunne gøre en forskel i det nære for det enkelte menneske. I min praktik landede jeg i en skøn afdeling i Ungeindsatsen i Holbæk Kommune. Jeg havde to gode vejledere, og det var lærerigt at gå fra at lytte med ved samtaler med borgerne til selv at gennemføre samtaler. Jeg blev overrasket over, hvor lidt tid man bruger sammen med den enkelte borger. Og den måde, der bevilges indsatser på, var meget stram på grund af den økonomiske ramme.

Også et politisk fag

Ærgerligt, at vi ikke har mere praktik under uddannelsen. Jeg tror, at det ville bidrage til, at vi ville være dygtigere som færdiguddannede socialrådgivere. Hvis vi ikke bliver i stand til at lave godt socialt arbejde, og hvis vi ikke har rammerne til det ude i praksis, ender vi med at lade mennesker i stikken. Og det er her, at socialrådgivning også bliver et politisk fag for mig. Vi har et ansvar for at bringe det videre, som vi får kendskab til gennem faget og vores arbejde. En viden, andre ikke nødvendigvis har adgang til.

Stærkt fællesskab

Jeg bruger en del tid som frivillig på at lave børne- og ungdomsarbejde i KFUM og KFUK, hvor vi blandt andet arrangerer børnedisco i Roskilde for at skabe et sundt festmiljø. Derudover sidder jeg i bestyrelsen i SDS (Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, red), hvor jeg også oplever et stærkt fællesskab.

Og så spiller jeg cello. Egentlig drømte jeg om at spille musik i store koncertsale. Da jeg fik mulighed for at prøve min drøm af på MGK – Musikalsk GrundKursus – blev det klart for mig, at jeg ønskede en anden hverdag end den, man har som musiker. Jeg har det rigtig godt med, at jeg ikke skal leve af musikken, men kan bruge den som et frirum – der giver mig noget helt andet end mit studie og mit fag.


CV Margit Nielsen,  23 år, Professionshøjskolen, Absalon i Roskilde, 5. semester

2019 Praktik i Ungeindsatsen i Holbæk Kommune

2018 Medlem af SDS’ forretningsudvalg

2017 Starter på socialrådgiveruddannelsen.CV


Sådan kontakter du SDS

Du kan kontakte Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) – din lokale SDS-klub – direkte på din uddannelsesinstitution eller via SDSnet.dk eller facebook.com/SDSnet

Er du studerende? Som studerende koster det kun 35 kr. pr. måned at være medlem af SDS. Du kan melde dig ind på socialraadgiverne.dk/kontantefordele