Velkommen til det nye Socialrådgiveren

Kære læser. Kære socialrådgiver. Velkommen til første udgave af det nye Socialrådgiveren. Velkommen til flere farver, mere faglig refleksion og inspiration. Mere journalistik og debat – blandt andet om etik og dilemmaer i socialrådgiverfaget og i alle dele af arbejdslivet.

Vi har udviklet et nyt layout og nye journalistiske formater med udgangspunkt i de mange gode, klare svar og konkrete ønsker, vi har fået fra læserundersøgelsen blandt medlemmerne og interview med socialrådgivere fra forskellige dele af faget. Resultatet sidder du med i hånden – et nyt fagblad, som du skal til at lære at kende.

Udover et lettere og mere farverigt layout kan du i hvert blad forvente, at vi går i dybden med en temahistorie, der suppleres af bokse, grafikker og andet ekstra ’udstyr’ med tillægsinformation, der giver mange indgange til historien og viser vores læsere videre. Lige som der i hvert blad vil være en guide, som giver dig tips og gode råd til arbejdsdagens udfordringer.

Du kan forvente, at vi opruster på den faglige refleksion og bringer forskellige erfaringer og holdninger til faget, vilkår og arbejdsliv til debat både i journalistikken og – i den nye debatsektion. I debatsektionen samler vi lederne fra både formandskab og regionsformænd, praksisklumme med et panel af socialrådgivere fra forskellige dele af faget, en medlemskommentar – og et lille udsnit af væsentlige kommentarer fra andre medier – også de sociale.

Og så har vi skabt mere plads til kommenteret jurastof med vores nye faste panel af dygtige jurister på socialområdet – og ikke mindst plads til en analyse, der går bag om relevante tal eller ny viden med det formål at kvalificere grundlaget for den løbende debat. Bogomtaler får lidt mere plads – og som noget nyt præsenterer vi jer også for andet socialrådgiver-relevant kulturstof som f.eks. podcasts og film. Og meget, meget mere, som vi håber, at du og dine kollegaer vil gå på opdagelse i.

Vi har glædet os til at skabe gode læseoplevelser med høj nytteværdi i en ny udgave af Socialrådgiveren.

God læselyst!