LEDER: Tid til faglig refleksion

"Jeres tilbagemeldinger vidner om et stærkt fagligt eng"

Er der noget, samfundet, borgerne og socialrådgiverne har brug for i disse år, så er det en kvalificeret og prioriteret socialpolitik, der skaber de bedste rammer for gode liv – og arbejdsliv.Det kræver, at vi som faggruppe holder fast i den faglige refleksion og debat.

Jeg har længe glædet mig til at skrive netop denne leder, min første i den nye udgave af Socialrådgiveren. I løbet af det seneste halve år har vi arbejdet med udviklingen af det nye fagblad med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra jer – medlemmer og fagbladslæsere. I en omfattende læserundersøgelse og i en række interviews med socialrådgivere fra forskellige dele af professionen, har vi fået meget klar besked om, hvad I ønsker og forventer jer af jeres fagblad. Og det er netop de tilbagemeldinger, jeg glæder mig særligt over. Ikke kun på bladets vegne, men også på fagets vegne.

For hvis man skal opsummere jeres tilbagemeldinger, så ønsker I plads til mere faglig refleksion. I vil gerne udfordres og læse mere om dilemmaer og etik i faget og arbejdslivet. I vil gerne inspireres af ny forskning, kollegaers erfaringer og refleksioner – og I vil gerne bidrage til at kvalificere debatten om faget og det gode sociale arbejde.

Jeres tilbagemeldinger vidner om det stærke faglige engagement og den store nysgerrighed, som jeg i særlig grad har oplevet, siden jeg blev valgt som formand for lidt over et år siden.

Det samme faglige engagement og viljen til at kæmpe for de bedste rammer for faget og det sociale arbejde lyser i øvrigt ud af de mange underretninger om jeres arbejdsmiljø, som vi har modtaget i løbet af de seneste måneder i forbindelse med kampagnen Tid til socialt arbejde. Jeres store engagement gør mig både stolt og optimistisk.

For er der noget, samfundet, borgerne og socialrådgiverne har brug for i disse år, så er det en kvalificeret og prioriteret socialpolitik, der skaber de bedste rammer for gode liv – og arbejdsliv. Hvis vi skal lykkes med det, kræver det, at vi som faggruppe holder fast i den faglige refleksion og debat. Det håber jeg, at vores nye relancerede fagblad Socialrådgiveren bidrager til.

Rigtig godt nytår til jer alle.