Guiden: Sådan får I en god pausekultur

Pauser har betydning for trivslen, arbejdet og det sociale liv på arbejdspladsen. Her kan du læse, hvordan I kan skabe en sund pausekultur.

Sæt pris på, at man passer på sig selv, når man holder pause.

Tal sammen som ledere og medarbejdere om pausens betydning og lav en pausekultur, der passer til jer.

Tillad individuelle typer af pauser.

Ledere skal tale ind I medarbejdernes ansvarlighed i forhold til ansvarlighed over for sig selv og arbejdspladsen.

Aftal, at det er i orden at holde pause fra de forstyrrende elementer. Sluk mobilen i et bestemt tidsrum, indfør en e-mailpolitik om, hvornår og hvordan man besvarer beskeder.

Hold både pauser alene og med kollegaerne – det er vigtigt at relatere sig til hinanden.

Skab mentale pauser ved at blande lette og krævende opgaver.

Forberedende pause. Det kan være en god idé at holde en kort pause, inden du tager fat på en ny opgave. Pausen gør dig fysisk og psykisk beredt og giver nærvær.

Nyd tilfældige pauser. Øv dig i at geare ned og slappe af i de pauser, der opstår i løbet af dagen – mens du eksempelvis venter med telefonrøret i hånden eller ved printeren. Træk vejret dybt ned i maven og gør det gerne et par gange, hvis det er svært at finde ro.

Pauser skal ikke være noget, man tænker over i hverdagen. De skal kunne holdes lige så automatisk, som når man børster tænder.

Tag pausekulturen med hjem. Hvis du tager dine opgaver med hjem så sørg for at begrænse hjemmearbejdet til en bestemt tidsperiode og bestem dig for, hvad der skal laves, så du ikke hele tiden har dårlig samvittighed over det.

Husk at holde fri. Korte pauser gør det ikke alene. Det er vigtigt, at du også holder fri i længere tid i weekender og ferier.

8 fordele ved pauser

 1. Du kan tænke kreativt, mere fleksibelt og se nye vinkler.
 2. Du får større overblik og kan mere kvalificeret vurdere dine opgaver.
 3. Du kan nemmere prioritere din tid og holde mange bolde i luften på én gang.
 4. Du får mere overskud til at bede om hjælp.
 5. Du kan bedre bruge dine kollegaers viden
 6. Du vil få mere ro i kroppen og vil lettere kunne mærke dine behov.
 7. Du får lettere ved at mærke din grænse for, hvad du kan klare – og kan derfor bedre beskrive det, der belaster dig fagligt, fysisk og psykisk
 8. Du kan nemmere bremse progression mod stress.

Skab mødesteder

Pauser kræver plads. Sørg for, at der skabes fysisk rum til pauser. Indret arbejdspladsen så der er mulighed for, at du og dine kollegaer kan holde pauser, hvor I kan snakke sammen uformelt. Det kan være ved kaffemaskinen, hvor der også står en sofa eller i nærheden af printeren og kopimaskinen.

Dialog om pauser

Hvis du savner en god pausekultur, er det oplagt at tage det op på et møde, gerne sammen med din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og/eller lederen. Konkret kan I tale om, at:

 • I har brug for et fysisk rum, hvor I kan snakke sammen uformelt.
 • Lederen holder fast i, at der skal holdes pause, selv om I har travlt.
 • Måden at holde pause på skal passe til jer og jeres arbejdsdag.
 • Pausernes hyppighed, længde, og hvornår de bliver holdt, skal passe med jeres opgaver.
 • Der skal være mulighed for fælles pauser. En pause er ikke kun et afbræk, men også en anledning til uformel snak mellem kolleger.