Socialt frikort er en god øvebane

I Vejen Kommune har socialrådgiver Anja ­Volder Møller fået bevilget sit første sociale frikort til en borger med bipolar lidelse.

En lille smagsprøve på lønnet arbejde. En god mulighed for borgere med særlige sociale problemer. En økonomisk gulerod for borgere for hvem det er længe siden, de har haft plus på kontoen.

Sådan lyder nogle af svarene, når man spørger socialrådgiver Anja Volder Møller, hvordan hun ser på socialt frikort.

Hun arbejder som vejleder i ’På Vej’ – et aktiveringstilbud i Vejen Kommune for de 18-40-årige, som har brug for en håndholdt indsats. For uddannelsesparate og aktivitetsparate ledige og borgere i ressourceforløb.

– Alle mine borgere er psykisk sårbare, de fleste har en diagnose, og det er alle borgere, hvor du ikke bare kan sige; du skal møde op i aktivering, fortæller Anja Volder Møller.

Boost af selvtillid

Hun opdagede socialt frikort ved en tilfældighed, men efterfølgende er der kommet en arbejdsgang på det sociale frikort i kommunens jobcenter. Og Anja Volder Møller har allerede fået bevilget sit første sociale frikort til en borger.

Borgeren har tidligere arbejdet som uuddannet kok, han har en bipolar lidelse, og selvom han gerne vil arbejde og gerne vil have lønnet arbejde, er det nødvendigt at holde ham i kort snor, så han ikke får en ny nedtur og bliver syg.

– Min borger har fået bevilget et femårigt ressourceforløb, og selvom lysten er der, balancerer han på en knivsæg. Hans sygdomserkendelse er ikke så god, og han er lidt hypomanisk. Han har brug for hjælp til at komme i gang stille og roligt, så det ikke løber løbsk for ham, og han igen knækker halsen.

– Så for ham er et socialt frikort en rigtig god øvebane. Samtidig kan det sociale frikort være med til at booste hans selvtillid, fordi der er tale om lønnet arbejde, mener Anja Volder Møller.

Endnu er der dog ikke fundet et job til ham. Som led i sit ressourceforløb har han i de seneste måneder været i virksomhedspraktik ved en anlægsgartner.

– De stod desværre over for nogle sæsonfyringer, men der er mulighed for at kunne etablere nogle lønnede timer, når forårssæsonen starter op igen. Ellers skal vi have fundet et andet sted til ham på en anden virksomhed.

Ud over at være en god øvebane mener Anja Volder Møller, at muligheden for at aftale en løn, som både arbejdsgiver og borgeren på socialt frikort er tilpas med, er et stort plus. Med mindre der er en overenskomstbestemt mindsteløn på det pågældende område, står det nemlig borger og virksomhed frit for at aftale timelønnen/honorarets størrelse.

– Det letter præstationspresset på den udsatte borger, at man kan lægge lønnen efter borgerens præstationsevne, og det kan gøre det nemmere at få nogle af de her borgere til at turde tage et arbejde, siger Anja Volder Møller.

Samtidig mener hun, at det kræver både opsøgende arbejde og en håndholdt indsats at få borgere med særlige sociale problemer som hjemløshed, misbrug og psykiske vanskeligheder til at turde vove sig ind på arbejdsmarkedet.

I jobbet som vejleder i ’På Vej’ har hun normalt et sagstal på 20-22 sager, og netop det lave sagstal giver mulighed for en håndholdt indsats.

Mere oplysning

I Vejen Kommune er det Handicap og Psykiatri, der bevilger socialt frikort, og i begyndelsen af december havde de bevilget socialt frikort til i alt tre borgere, hvoraf én har fået ansættelse med det sociale frikort. Derudover er der en tilflytter, der i sin tidligere kommune har fået bevilget det sociale frikort, og vedkommende benytter det nu i Vejen Kommune. Pt. ligger der en håndfuld ansøgninger i Handicap- og Psykiatriafdelingen, hvoraf hun selv har sendt et par stykker.

Anja Volder Møller er da heller ikke i tvivl om, at det kræver noget mere oplysning til både kommunens medarbejdere, til virksomheder og borgere, hvis det sociale frikort skal udbredes.

– Vi har planlagt, at jeg skal fortælle om det sociale frikort på et medarbejdermøde i vores aktiveringsindsats, og samtidig ved jeg, at de i jobcentret arbejder på at få formidlet budskabet om det sociale frikort. Jeg håber, at det fører til et gennembrud.


TOP 10 KOMMUNER

De 10 kommuner, der har visiteret flest til socialt frikort, har visiteret 824 ud 1.262 borgere.

  1. København 285
  2. Aarhus 88
  3. Viborg 77
  4. Tønder  71
  5. Kolding 66
  6. Jammerbugt 58
  7. Thisted  58
  8. Brøndby 47
  9. Haderslev 44
  10. Aalborg 30

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet