REGIONSLEDER: Omfavn dem i den anden forvaltning

"Sammen står vi stærkest."

Noget af det mest berigende og samtidig udfordrende ved arbejdet som regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening (DS) er den store diversitet blandt medlemmerne.

Berigende, fordi hver kontakt med medlemmerne giver ny viden og perspektiver på, hvordan arbejdspladserne og uddannelsen drives, og hvor socialfagligheden og socialrådgiverne bevæger sig hen.

Udfordrende, fordi man skal repræsentere medlemmer, der, afhængigt af arbejdsplads og arbejdsområde, har vidt forskellige arbejdsvilkår og faglige handlemuligheder.  Og fordi alle disse forskelle skal afspejles i DS’ aktiviteter indadtil og udadtil, både i den politiske varetagelse, i arbejdsmiljøkampagnen, i det nye fagblad og i den daglige individuelle og kollektive interessevaretagelse.

En kort illustration: I december fejrede vi faglige succeser i Region Østs facebookgruppe. 13 medlemmer skulle bidrage med hver en beskrivelse af en faglig succes. Den lette del af øvelsen var at finde 13, der gerne ville dele en succes. Den svære del var at favne alle hjørner af faget. Det lykkedes ikke. For når først man ser, hvor mange sektorer, fagområder og arbejdsfunktioner, socialrådgiverne breder sig over i det danske samfund, skal man bruge et helt års kalender for at tegne et fyldestgørende billede af socialrådgivernes virke.

I takt med, at vores fagområder bliver flere og mange steder mere specialiserede, stiller det større krav til en regionsformand at favne alle. Men det stiller også større krav til os alle i DS-fællesskabet at sikre forståelsen og samhørigheden fagfæller imellem. En samhørighed, der i hverdagen – både på arbejdspladsen og sociale medier – nemt kan udfordres af frustrationer over ”dem i den anden forvaltning”, der arbejder under anden lovgivning og andre rammevilkår.

Vi socialrådgivere er i praksis meget mere end én faggruppe. Men vi er rundet af det samme: den samme uddannelse og det samme ønske om at gøre en positiv forskel i andres liv.

Lad os derfor gå ind i det nye år med anerkendelse og omfavnelse af hinandens forskelligheder. Med en tro på, at vi alle gør det bedste, vi kan, og en lyst til at hjælpe og inspirere hinanden fra hvert vores hjørne af faget. Sammen står vi stærkest.