Socialrådgiveren 3/20

Indhold

Mit yndlingsord: Undringsparat

Af Mie Vode Moll - Socialrådgiver, fællestillidsrepræsentant, regionsbestyrelsesmedlem i DS Region Syd, suppleant i DS’ hovedbestyrelse og bestyrelsen i DS’ Faggruppen Handicap. Hun er ansat i Svendborg Kommunes socialafdeling.

Guiden: Sådan lander du drømmejobbet

Vi guider dig til at få det job, du gerne vil have. Her kan du læse, hvordan din ansøgning og dit CV skal se ud, og hvordan du skal forberede dig til jobsamtalen.

Tvangsadoption – et voldsomt indgreb i en familie

Det er et relativt lille antal børn om året, som tvangsadopteres. Nu har statsministeren været ude og efterlyse flere adoptioner. Men det ønske kan man med de nuværende kriterier ikke indfri i Middelfart Kommune. Her har socialrådgiver Jonna Christoffersen været med til at indstille til seks adoptioner i løbet af de seneste fire år.

FORSKNING: Åbne adoptioner fungerer bedst

Hvad ved vi egentlig om, hvor vidt tvangsadoption er en god foranstaltning? Hvilken betydning har det for barnets opvækst og identitetsdannelse? Og hvad gør åbne adoptioner bedre end anonyme?

EKSPERT: Flere adoptioner går imod international retspraksis

Skal bortadoptioner overholde international retspraksis, er et traditionelt børnefagligt perspektiv ikke tilstrækkeligt. Alle hensyn i forhold til børn, forældre og søskende skal identificeres og afvejes, og der skal i videst muligt omfang være samvær med ­biologisk familie. Det konkluderer Hanne Hartoft, forsker i børneret.

JURA: Den socialretlige omsorgspligt

Det kan i praksis give anledning til tvivl, hvornår socialrådgiveren skal træffe afgørelse om hjælp til borgere, der ikke kan varetage deres egne interesser.

MIT ARGUMENT: Børn kræver tid

Af Pernille Skak Lindegren - Socialrådgiver, Leder af ­Baglandet i Aalborg – et mødested og rådgivningstilbud for anbragte og tidligere anbragte

ERSTATNING: ”Jeg havde aldrig kunne løfte sagen selv”

Arbejdsskadesager er ofte langvarige, komplicerede og drænende for den enkelte, så det betaler sig at hente hjælp i sin fagforening. Dansk Socialrådgiverforening skaffede i løbet af 2018 15 millioner kroner hjem til medlemmerne i arbejdsskadesager. Et af ­medlemmerne var Anne Kristensen. Efter en voldsom tvangsfjernelsessag blev hun truet af familien ad flere omgange og gik psykisk ned. Uden hjælp fra DS tvivler hun på, at hun var fortsat som socialrådgiver.