LEDER: Ligeløn og sammenhold

"Udover ligeløn skal overenskomsten sikre, at vi kan holde til et langt arbejdsliv."

I begyndelsen af februar fik 230.000 lønmodtagere i industrivirksomheder en ny overenskomst, der blandt andet indeholder øremærket barsel til fædre. Det betyder, at mange privatansatte fædre nu får styrket deres ret til at være sammen med deres børn til gavn for alle – fædre, børn og mødre.

Det peger i den rigtige retning frem mod vores egne forhandlinger om en overenskomst næste år, OK21. Her er lige vilkår mellem mænd og kvinder centralt for os og en række andre fagforbund, for kvinder har stadig et alt for stort efterslæb på arbejdsmarkedet – ikke mindst når det gælder lønnen. Det blev igen bekræftet for nogle måneder siden i en undersøgelse fra VIVE, som viste, at ansatte i fag med mange mænd tjener langt mere end ansatte i fag med mange kvinder, også selv om fagene har samme uddannelseslængde.

Ved forhandlingerne i 2018 fik vi et gennembrud, da vi sammen med de øvrige fagforbund fik midler til ligeløn med i overenskomsten. Socialrådgiverne er en af de faggrupper, der har fået del i midlerne. Det giver optimisme og tro på, at vi kan komme tættere på at lukke løngabet mellem kønnene ved OK21.

Da vi forhandlede om OK18 så vi, at fællesskab er altafgørende for fagbevægelsen. Ved at stå sammen og holde fast i vores krav fik vi en rigtig god aftale, selv om det mildest talt ikke var let at få arbejdsgiverne med. Derfor er vi i fagbevægelsen enige om, at sammenhold og fællesskab også denne gang skal være udgangspunktet for vores samarbejde. Udover ligeløn skal overenskomsten sikre, at vi kan holde til et langt arbejdsliv, for eksempel ved at give os ret til pauser i arbejdslivet, bedre regler for barsel og orlov, videre- og efteruddannelse og seniorrettigheder.

Alt det og meget mere skal vi diskutere med de øvrige fagforbund i den kommende tid. Vi er stadig i den indledende fase, og senere på året bliver både tillidsrepræsentanter og medlemmer spurgt om ønsker og krav til overenskomsten.