Tania Larsen Kvist: ”For mig går værdighed og tid hånd i hånd”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil indføre et værdighedsmål for beskæftigelses­indsatsen. Det er fællestillidsrepræsentant fra Aalborg Kommune, Tania Larsen Kvist, med på at diskutere. Især hvis der følger mere tid med.

For mig går værdighed og tid hånd i hånd, for rådgiverne har brug for ordentlig tid til at sætte sig ind i sagen, tale sagen igennem med borgeren og til at lave en god plan, der også giver mening for borgeren. Lige nu kniber det med tiden her i Aalborg. Vi holder samtaler for at holde samtaler, uanset om det giver mening for borgeren eller ej. Og det opleves klart uværdigt, hvis borgeren skal til samtale – og så har sagsbehandleren måske ikke engang nået at læse sagen. Tillid er også et vigtigt element i en værdig behandling. Vi skal have tillid til, at det, borgeren fortæller, er rigtigt.

Så jeg er tilhænger af, at vi tager snakken om værdighed. Men det kræver, at fagfolk og politikere snakker sammen, også om socialrådgiverens arbejdsvilkår. Som fællestillidsrepræsentant er jeg optaget af at skabe bedre arbejdsvilkår, få indflydelse på deres vegne og blive involveret.

Forståelse for resultatet

Udover at være fællestillidsrepræsentant har jeg 30 borgere tilknyttet, og jeg tror, at ønsket om et værdighedsmål er opstået på baggrund af alle historierne i pressen, hvor borgeren har haft en dårlig oplevelse. Sådan skal man jo helst ikke gå fra et møde. Jeg prøver at sikre, at borgeren går fra et møde med mig med en forståelse for resultatet. Måske er vi ikke enige, men der er forståelse. Det er ikke altid, det lykkes. Jeg har selvfølgelig også af og til samtaler, der ikke ender godt. Det kan være en borger, som har en drøm om at læse jura, men ikke engang har en folkeskoleeksamen. Så må jeg jo skyde den drøm ned – og det bliver selvfølgelig ikke altid taget godt imod.

Jeg har været på beskæftigelsesområdet siden 2006, og jeg fandt tidligt i min karriere ud af, at jeg skulle arbejde med voksne. Jeg kan lide at arbejde med voksne, der selv kan reflektere, og det er motiverende at kigge på ressourcer og en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

”Kontrollerer i hoved og røv”

For mig betyder det meget, at der ikke er nogen dage, der er ens. Hvert menneske byder på nye indsigter, nye erfaringer, nye perspektiver. Blandt mine borgere er en del psykisk syge og misbrugere. Og det er de små successer, der tæller. Som at en borger lukker mig ind, når jeg banker på hjemme hos hende. Eller at en borger i virksomhedspraktik får ordinært arbejde, eller at en meget dårlig borger får en førtidspension.

Jeg kunne drømme om, at man gjorde processen med en førtidspension og fleksjob langt mere smidig. Vi skal kontrollere i hoved og røv, og det må du godt citere mig for. Nogle gange er borgerens helbred så åbenlyst dårligt, at det ikke giver mening at sende ham i flere praktikker. Så en lempeligere dokumentationsproces. Det kunne jeg godt tænke mig.


Værdighed som mål
Nu skal kommuner, politikere og faglige organisationer have fokus på at give borgere en mere værdig behandling i landets jobcentre. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Hvert år formulerer ministeren en række mål for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesrådet. Typisk handler målene om at få bestemte grupper ud på arbejdsmarkedet. Men det er noget helt nyt, at ministeren har formuleret et mål om værdig behandling.


CV Tania Larsen Kvist, 40 år, Aalborg Kommune

2018 Valgt som fællestillids­repræsentant – og som hovedbestyrelses­medlem i Dansk ­Socialrådgiverforening

2014 Job- og aktivhuset. Valgt som ­tillidsrepræsentant

2009 Valgt som  tillidsrepræsentant på Jobcenter Øst

2006 Jobcenter Øst