Mit yndlingsord: Undringsparat

Af Mie Vode Moll - Socialrådgiver, fællestillidsrepræsentant, regionsbestyrelsesmedlem i DS Region Syd, suppleant i DS’ hovedbestyrelse og bestyrelsen i DS’ Faggruppen Handicap. Hun er ansat i Svendborg Kommunes socialafdeling.

På en undervisningsdag for tre år siden mødte jeg ordet første gang – et ord, som jeg i dag holder meget af, da det er kilde til læring og refleksion i min hverdag.

Fremfor at ”jeg tror, jeg ved” eller ”gør som jeg plejer”, så vil jeg være nysgerrig og undrende i mødet med andre mennesker. Når jeg undres, suspenderes mening og forforståelser. Jeg giver mig selv mulighed for at undersøge noget, som eksisterer for den, jeg taler med – og accepterer, at jeg skal lytte og lære, før jeg begynder at danne hypoteser og iværksætter handlinger.

Vi danner hele tiden hypoteser og søger mening for at kunne navigere, hvilket vi som praktikere skal være evigt bevidste om. Bevidstheden gør mig parat til at opgive tidligere hypoteser og lytte og lære på ny. Når jeg er undringsparat, er jeg i stand til at opløse mine hypoteser og lade mig undres.