DEBAT: Framet som det grå guld – hvor er jobbet?

"Jeg er låst fast og klemt i et system og en lovgivning, som jeg selv er uddannet til at kunne læse."

Selv om virksomhederne har brug for arbejdskraft, og politikerne hæver pensionsalderen, havner alt for mange af os seniorer i langtidsledighed.

Jeg er 62 år, og min aldersgruppe bliver framet som det ”grå guld”. Men der er desværre rigtig mange arbejdsgivere, som vægrer sig ved at ansætte os seniorer.

En undersøgelse fra Opinion – bestilt af Fagbevægelsens Hovedorganisation – viser, at 50-årige kan få svært ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige. Ledigheden blandt seniorer er lav, men når de først mister jobbet, har de svært ved at få et nyt.

Og senest skrev Politiken, at man i Finansministeriet inden for de sidste fire år kun har ansat én medarbejder over 50 år – og det er vel og mærke i en periode, hvor 277 stillinger er blevet besat. Men 276 af dem er gået til yngre ansøgere.

Jeg er altså ikke alene om at opleve, at det er usandsynligt svært at komme i job igen. Jeg blev afskediget på grund af sygdom, og har nu været ledig i et år, hvor jeg har søgt cirka 100 relevante jobs. Jeg føler i den grad, at jeg bliver trukket rundt i manegen af A-kasse og jobcenter til trods for, at jeg gør alt, hvad jeg bliver bedt om og mere til, – men uden at komme nogen vegne. Senest har jeg i januar søgt søgt 18 stillinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner, men er overhovedet ikke kommet i betragtning eller til samtale.

Og i forhold til yngre ledige, så oplever jeg, at der bliver forskelsbehandlet på jobcenteret. Jeg kan eksempelvis fortsat ikke få nogen hjælp til opkvalificering og/eller efteruddannelse med henblik på at komme nærmere et fast arbejde, da jeg har et uddannelsesniveau som socialrådgiver.

Så jeg er låst fast og klemt i et system og en lovgivning, som jeg selv er uddannet til at kunne læse, forstå, formidle og omsætte, blot fordi jeg er 62 år. Jeg savner, at der fra A-kasse, fagforbund, kommunernes og jobcentres side kommer fokus på den diskriminering, vi seniorer udsættes for ved at blive afvist i vores jobsøgning – selvfølgelig uden, at der henvises til alder!

Birgitte Brandt er jobsøgende socialrådgiver


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk.