REGIONSLEDER: Når struktur er et spørgsmål om tro

"Mange oplever, at omstruktureringer belaster arbejdsmiljøet."

Omstrukturering af arbejdet er løsningen på næsten alle aktuelle problemer, hvis man skal tro de argumenter, der bruges, når en – ofte ny – ledelse fortæller, hvorfor det er nødvendigt at ændre strukturen. Strukturtanker melder sig ofte, når der kommer flere penge, besparelser eller ny lovgivning. Der bruges ufattelig mange personaleressourcer på omstruktureringer. Hver gang med ønsket og troen på, at det bliver bedre for borgere og medarbejdere.

Men mange oplever, at omstruktureringer belaster arbejdsmiljøet. Der går meget tid med møder, arbejdsgrupper, folk flyttes til nye områder uden kompetenceudvikling, socialrådgiverne skal sætte sig ind i nye sager og først færdiggøre ”gamle sager”. Arbejdsfællesskaber brydes op.

Senest har jeg besøgt arbejdspladser, hvor man har flyttet socialrådgiverne, så de geografisk blev opdelt efter skoledistrikter, hvilket betød, at mange børn og familier skulle skifte socialrådgiver. Derudover havde det også store omkostninger for socialrådgiverne, hvor nogen skulle skifte alle eller mange sager. Det kan lyde fornuftigt, men socialrådgiverne forudså alt for mange skift for borgerne. De pointerede også, at for at have nogenlunde ens arbejdsmængde – og for at kunne nå de børnefaglige undersøgelser – så bliver man nødt til at arbejde på tværs af skoledistrikter.

På en anden arbejdsplads skal de omstrukturere til nye tværfaglige grupper. Eksempelvis skal dem, som arbejder med handicap, fordeles med en til hver af fire grupper. Og så skal de tolv myndighedssocialrådgivere fordeles med tre i hver af grupperne sammen med udfører-personale, som laver indsatser for familierne. Nogle frygter afspecialisering, og at tiden bliver brugt på flere møder både i egne tværfaglige grupper og monofaglige grupper.

Frustrationerne over omstruktureringen og det ekstra tidsforbrug påvirker ofte arbejdsmiljøet negativt i en lang perionde. Desværre er struktur mange steder en trossag. Og omstruktureringer evalueres sjældent. Men en ting er sikkert: Der kommer altid en ny struktur.