Socialrådgiveren 11/20

Indhold

Mit hadeord: Forråelse

Af Sisi Ploug Pedersen - Tværkommunal projektkonsulent i ”Fremskudt funktion” i Psykiatrien i Region Syddanmark. Medlem af DS’ hovedbestyrelse og formand for ”Faggruppen Børn, Unge og Familier” i Dansk Socialrådgiverforening.

”Jeg besluttede mig for at have is i maven”

Hun kunne ikke få øje på, hvad der kunne erstatte socialrådgiverne i ­daginstitutionerne og deres indsats med at opspore børns mistrivsel. ­Derfor gik Sofie Schieck også til kamp, da politikerne i København ville spare hende og kollegerne væk.

Guiden: Sådan indretter du dit hjemmekontor

Arbejder du hjemme mere end en dag om ugen, skal du have tilbudt at få stillet for eksempel et arbejdsbord og stol til rådighed af din arbejdsgiver. Læs tips og gode råd til et godt hjemmekontor og arbejdsmiljø i privaten.

Guiden: Du skal kunne arbejde lige så godt hjemmefra

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde diskuteres som aldrig før som følge af coronakrisen, hvor mange er blevet hjemsendt i flere omgange. Reglerne for hjemmearbejde er de samme som på arbejdspladsen – nogle er der lidt elastik i, andre er nagelfaste, siger ekspert.

LEDER: Sexisme og socialrådgivere

Men debatten har også skabt et mod hos mange til at sige det højt og sige fra. Også her har det vist sig, at vi står stærkere sammen,

JURA: Hvornår forældes kravet på en social ydelse?

En borger kan få efterbetalt en social ydelse, når ­vedkommende opdager at være berettiget til den. I praksis efterbetales der normalt kun for op til tre år, uanset at man har haft ret til ydelsen i længere tid. Men det er dårligt foreneligt med retspraksis, for forældelsesfristen kan faktisk suspenderes, hvis der for eksempel er tale om manglende vejledning.

Integration: ”Jeg kan støtte min søn på en anden måde end min far kunne med mig”

Sociolog og forfatter Aydin Soei ærgrer sig over, at den positive udvikling, som har fundet sted i etniske minoritetsfamilier, er næsten usynlig i debatten om integration. Han peger på et skifte i faderrollen i etniske minoritetsfamilier, der i hans øjne er en ’skjult integrationssucces’, samt et markant ryk opad i uddannelsesgrad – en ’mindre revolution’ i social mobilitet, som ingen taler om.

Integration: De nye fædre

Tre eksperter med kendskab til faderrollen og kønsroller i både etnisk danske og etniske minoritetsfamilier giver deres bud på, hvilken rolle især faderen spiller for børnenes trivsel og muligheder for at klare sig godt i livet.