Mit hadeord: Forråelse

Af Sisi Ploug Pedersen - Tværkommunal projektkonsulent i ”Fremskudt funktion” i Psykiatrien i Region Syddanmark. Medlem af DS’ hovedbestyrelse og formand for ”Faggruppen Børn, Unge og Familier” i Dansk Socialrådgiverforening.

Ordet betyder, at man forringer noget ved at gøre det barskere og give det et endnu hårdere eller vulgært indhold. Vulgært er forbundet med dårlig smag og mangel på dannelse og raffinement.
Andre synonymer for forråelse er brutalisering, kynisme eller mere rå med tiden. Ordet bruges ofte af kritiske røster, der mener, at vores fag og faglighed er i forråelse, at vi er forråede.
Selv om vi på det seneste har set eksempler på forråelse, så er det for mig et meget heftigt og voldsomt ord, som ikke indbyder til dialog og faglig nysgerrighed – tværtimod.