REGIONSLEDER: Medlemskabet giver value for money

Det er ikke alle fordele, der er lige synlige.

Et medlem opsiges efter 11 års ansættelse på grund af langvarig sygdom. Ved forhandlingen med arbejdsgiver gør Dansk Socialrådgiverforening (DS) gældende, at meget taler for, at der er tale om et handicap, og at arbejdsgiver ikke har overholdt sine tilpasningsforpligtelser. Det vil sige pligten til at sikre de nødvendige hjælpemidler, som kan fastholde medlemmet på arbejdspladsen. DS vurderer, at sagen skal forliges lokalt.

Resultat: Sagen forliges med en fritstilling efter raskmelding og en godtgørelse på fire måneders løn.

Sådan lyder ét af de nyere eksempler på resultater, som Dansk Socialrådgiverforenings regionale konsulenter har forhandlet hjem på vegne af medlemmer. Et eksempel blandt tusindvis af sager, hvor en socialrådgiver har fået personlig bistand og en solid økonomisk kompensation for usaglig opsigelse eller forskelsbehandling i forbindelse med sin ansættelse eller fratrædelse.

Der er mange måder at opgøre værdien af sit fagforeningskontingent på: Lønudvikling, faglig udvikling og socialt fællesskab, PlusKort og Forbrugsforeningen for at nævne nogle få. Et medlemskab af DS – en rigtig fagforening, en overenskomstbærende fagforening – indebærer mange faglige og økonomiske fordele. Men det er ikke alle fordele, der er lige synlige. Det gælder blandt andet nogle af de allermest betydningsfulde fordele, nogle af de mest afgørende for medlemmernes tryghed og oplevelse af støtte og nogle af dem, vi bruger flest ressourcer på i foreningen: Den individuelle konsulentbistand.

Vi skal blive bedre til at prale af vores resultater på den front. Bedre til at ”gøre det usynlige synligt” for os selv og ikke mindst de socialrådgivere, der endnu ikke er en del af DS-fællesskabet.

For hvem ønsker egentlig at stå alene, når sygdom, ulykke eller en dårlig relation til den overordnede sætter jobbet og privatøkonomien på spil? Når man for 538 kroner om måneden – svarende til skallede halvandet løntrin – er sikret bistand fra en dygtig konsulent, der både har styr på arbejdsret og socialrådgivernes arbejdsfelt?

Med en Peter, Mette, Suzan, Anker eller Aylin i ryggen – for nu bare at nævne Region Østs forhandlingskonsulenter – får du eddersparkemig value for money.