EKSPERT: Det tager mindst to år at opbygge sin fagidentitet

Hvor længe er man ny i sit første job? Det tager typisk et par år at lære faget, håndværket og ikke mindst at bruge sin personlighed i arbejdet med mennesker, hvis man spørger erhvervspsykolog Solveig Gjerding.

Når man som nyuddannet socialrådgiver begynder i sit første job, kaster man sig ud i en krævende livsovergang – også kaldet en kritisk transition. Og overgangen fra studerende til fagprofessionel er bestemt ikke overstået på nogle få uger eller måneder. Det er tværtimod en lang proces på to til tre år, hvor det første år er allermest krævende. Det fortæller erhvervspsykolog Solveig Gjerding.

– Det tager typisk et par år at opbygge en professionsidentitet. Når man er færdig med sin socialrådgiveruddannelse, står man med en masse teori, som det tager lang tid at lære at bruge i praksis. Man skal lære faget, håndværket og ikke mindst lære at bruge sin personlighed i arbejdet med mennesker, fortæller Solveig Gjerding.

Og det med at få bragt sin personlighed i anvendelse i sit fag – er noget af det, som forskningen peger på, kan tage virkelig lang tid, fortæller hun.

Selvforståelse under pres

Nogle gange er overgangen fra studerende til fagprofessionel forholdsvis let. Andre gange bliver det krisepræget med stress til følge, så det er vigtigt, at arbejdspladserne har det lange perspektiv for øje.

– Arbejdspladserne skal forstå, hvor store forandringer og anstrengelser, den her overgang fra studerende til fagprofessionel egentlig indebærer og kræver, siger hun.

Forandringerne gælder blandt andet overgangen fra det selvorganiserede studenterliv, hvor man kan vælge folk til og fra – til en etableret arbejdsplads, hvor man som ny skal tilpasse sig. Man går fra at være en erfaren og dygtig studerende til at være den mindst erfarne medarbejder.

Samtidig giver man slip på en fleksibilitet i sit liv som studerende og skal nu overgå til effektive dagsrytmer med faste rammer og rutiner, mødetider fra klokken 8 til 16 og meget mindre indflydelse. Yderligere kommer hele ens selvforståelse og identitet under pres, for hvem er jeg nu – og hvordan forbinder jeg mine drømme og mål, faglige interesser, passion og evner til det nye arbejde?

– Når man er i en periode af livet med så mange livsændringer, bliver man mere fintfølende og sårbar. Man holder skarpt øje med andres reaktioner og er mere opmærksom på anerkendelse eller det modsatte. Man har større behov for trygge rammer, men det er alt det nye som udgangspunkt ikke, forklarer Solveig Gjerding.

Rollemodeller i kynisk hverdag

I hendes egen praksis møder hun nyuddannede socialrådgivere, der er både overraskede, chokerede og påvirkede af, hvordan kulturen og hverdagen er ude på arbejdspladserne.

– Som nyuddannet i sit første job udfordres man af, at man både skal lære faget og kulturen på arbejdspladsen at kende. Mange nyuddannede mener, at hverdagen ude på arbejdspladserne er lidt mere kynisk, end de regnede med. Der er ikke så meget tid, et meget højt sagstal og de kan ikke hjælpe borgerne helt så meget, som de gerne ville, fortæller Solveig Gjerding.

Så ifølge hende handler det for de nyuddannede om at finde nogle rollemodeller på arbejdspladserne, som de gerne vil identificere sig med – og så er det vigtigt, at der er plads til at tale sammen på arbejdspladserne.

– Så man blandt andet kan få talt om, at det er ikke din skyld, at du ikke kan give borgeren den hjælp, vedkommende ønsker.

Samtidig skal den nyuddannede forsøge ikke at stille for store krav og forventninger til sig selv – og give sig lov til at være nybegynder. Det samme gælder for arbejdspladserne.

– Alle mennesker vil rigtig gerne præstere godt og leve op til forventninger, men som nybegynder er man længere tid om sagsbehandling, for man skal lære noget, slå op, spørge nogen, og alt det skal der være plads til, siger hun.

Motivationen skal næres

Ifølge Solveig Gjerding kan arbejdspladserne følge tre principper, når de ansætter nyuddannede socialrådgivere.

Første princip handler om motivation. For nyuddannede er motiverede og begejstrede fra start, så det handler om at nære motivationen.

– Den nyuddannede er måske nok nervøs, spændt og lidt usikker, men er samtidig topmotiveret og har masser af energi og lyst til at komme i gang, og den motivation skal bruges, siger hun.

Andet princip handler om se og anerkende den nyuddannede.

– Det er et grundlæggende princip i begrebet ”Onboarding”, at den nyansatte – og ikke organisationen eller afdelingen – skal være i centrum i introduktionsforløbet. Det handler om at anerkende og se den nyansattes bidrag og kvalifikationer. Så den nyuddannede får en følelse at kunne gøre en forskel og få nogle succeser, forklarer Solveig Gjerding.

Det tredje princip handler om at respektere det at være nyuddannet.

– Arbejdspladserne skal respektere og tage ansvar for, at den nyuddannede og nyansatte er i en stejl og krævende læringsproces.

Det usagte

For at de tre principper kan følges, skal arbejdspladsen helt konkret sørge for blandt andet en god modtagelse og introduktion.

– Man skal helt lavpraktisk sørge for, at den nyuddannede får en ordentlig velkomst, hvor skærmen, siddepladsen – alt er klar, og hvor der er sat tid af til, at den nyansatte kan blive vist rundt og møde sin kollegaer. Måske spiser man fælles morgenmad den første dag, og måske er der planlagt et introduktionsforløb.

Samtidig skal man have fokus på, at alt det, arbejdspladsen ikke siger og gør, også bliver forstået.

– Er der ingen velkomst, ingen god intro, ingen nærværende leder og så videre – alt det taler sit eget sprog, og motivationen styrtdykker, siger Solveig Gjerding.

To på en sag

Ud over modtagelse og introduktion skal arbejdspladsen skærme den nyuddannede og give plads og tid til at lære.

– Sidemandsoplæring, hvor man lærer systemerne at kende, er en god idé. Som nyuddannet skal man heller ikke have fuld sagsmængde, og det er en god idé at bruge metoden med at være to på en sag – eller mentorordninger, som virkelig kan gøre en forskel.

Solveig Gjerding fremhæver mentorordninger, fordi man via mentorordninger for alvor kan få en tæt relation til en kollega.

– Det er dog vigtigt, at arbejdspladsen kobler en forholdsvis erfaren medarbejder med en nyuddannet. Ikke en forholdsvis nyuddannet. For det er bedst for nyuddannede at lære af nogle erfarne kollegaer, som har gode, indarbejdede arbejdsformer, og her skal arbejdspladsen vælge en medarbejder, der er dygtig, struktureret og som trives med sit job, pointerer hun.

Forventningsafstemning

Det allervigtigste er dog, at arbejdspladsen har fokus på den kritiske overgang, en nyuddannet gennemgår.

– Der skal være respekt om den personlige forandringsproces, de nyuddannede går igennem, og der er brug for tydelige tidsrammer og klare forventninger i forhold til, hvornår den nyuddannede skal være på 100 procents arbejdskapacitet. Samtidig skal arbejdspladsen hjælpe med, at overgangen fra studerende til fagprofessionel sker. For transition kræver understøttelse af hjælpsomme kollegaer og nærværende ledere, understreger Solveig Gjerding.


”Tag hul på ærligheden – det er bedre end at fake noget”.

Sådan siger socialrådgiver Vibeke Pichard, som i videoen ’Vær ærlig om din usikkerhed’ deler ud af sine erfaringer som nyuddannet på Dansk Socialrådgiverforenings profiler på Facebook og Instagram.


CV Solveig Gjerding

Solveig Gjerding er erhvervspsykolog med knap 30 års erfaring. Hun har egen praksis og er specialiseret i arbejds- og organisationspsykologi.